english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł śp. Józef Sztwiertnia

Józef SztwiertniaW dniu 20 stycznia 2009 r. w Szpitalu Śląskim w Cieszynie zmarł w wieku 82 lat śp. Józef Sztwiertnia, zasłużony parafianin z Goleszowa, ojciec ks. Zdzisława Sztwiertni, proboszcza w Wiśle – Jaworniku.
 
Zmarły urodził się 2 lipca 1926 r. w Goleszowie, a przed 60 laty zawarł związek małżeński z Heleną z domu Bujok. Do czasu przejścia na emeryturę był kierownikiem działu zbytu w Cementowni „Goleszów” w Goleszowie. Przez prawie 60 lat śpiewał w chórze mieszanym w Goleszowie, a przez 30 lat w chórze męskim „CANTUS” Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Goleszowie. Przez 30 lat był również członkiem Rady Parafialnej w Goleszowie.
 
W latach gdy mieszkał w Lesznej Górnej był „śpiewakiem” na pogrzebach tamtejszej społeczności parafialnej. Po zachorowaniu młodszego brata byłego kościelnego goleszowskiego śp. Karola Sztwiertni (zmarł w grudniu 2007 r. tuż przed 80-tymi urodzinami), ś.p. Józef Sztwiertnia objął obowiązki „śpiewaka” w całej parafii.
 
Pogrzeb śp. Józefa Sztwiertni w dniu 23 stycznia 2009 r. w kościele goleszowskim zgromadził tłumy parafian i przedstawicieli innych parafii. Śpiewały trzy chóry: ”Cantus” i mieszany z Goleszowa oraz chór z Wisły – Jawornika. Liturgię wstępną odprawili: ks. radca Piotr Wowry, ks. dr Piotr Sitek oraz ks. proboszcz Roman Dorda, który też wygłosił kazanie pogrzebowe, w którym wspomniał śp. Józefa Sztwiertnię jako prawdopodobnie ostatniego „śpiewaka” pogrzebowego w parafii goleszowskiej, podziękował za jego zaangażowanie chórowe.
 
Kaznodzieja podziekował tez za jego wielką pomoc, z jaką szedł w czasach trudnych parafiom, które budowały kościoły, plebanie i domy parafialne. To on narażając się swoim zwierzchnikom organizował cement do budowy kościołów i budynków parafialnych różnych wyznań. W końcowej liturgii wzięli czynny udział: ks. Roman Dorda, ks. Jan Melcer i ks. radca Jan Gross, który udzielił błogosławieństwa zmarłemu na ostatnią drogę.
 
Na cmentarzu funeralia odprawił ks. proboszcz Adam Glajcar z Wisły – Czarnego. Miejscowy chór, w którym zmarły śpiewał, zaśpiewał nad otwartym grobem jeszcze jedną pieśń pożegnalną. W pogrzebie wzięli też udział ks. biskup – senior Jan Szarek, wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha, ks. radca Janusz Sikora, ks. Emil Gajdacz, wszyscy księża wiślańscy.
 
Z wdzięcznością za wszystko co uczynił, wspomina go nie tylko parafia goleszowska, ale cały Kościół w Polsce.
 
(xjg)