english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zmarł śp. ks. Jan Hause

Pogrzeb śp. ks. Jana Hause odbył się w czwartek, 25 czerwca 2009 r.
 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od nabożeństwa żałobnego w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2. Po nim nastąpiło odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pogrzeb odbył sie z wojskową asystą honorową według ceremoniału wojskowego.
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
W czwartek, 11 czerwca 2009 r. zmarł śp. ks. Jan Hause, były Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.   
      
Ks. Jan Hause urodził się 8.02.1934 r. w Krakowie jako syn ks. Pawła Hause i Marii zd. Goldberg.
 
Po ukończeniu studiów teologicznych został ordynowany 1.10.1961 r. w Krakowie przez ks. bpa Andrzeja Wantułę i mianowany wikariuszem krakowskiej parafii. Później służył w Karpaczu (Wang), Włocławku, Płocku, Radomiu-Lublinie-Kielcach i Węgrowie oraz w Żyrardowie.
 
Od 1975 do 28.02.1999 r. był dyrektorem Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a od 1.09.1995 do 28.02.1999 Naczelnym Kapelanem Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Był również przewodniczącym warszawskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość, że dzisiaj w godzinach nocnych, w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, zmarł pierwszy Naczelny Kapelan Wojskowy odrodzonego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, śp. ks. Jan Hause. Jeszcze wczoraj, połączeni w modlitwie nad jego szpitalnym łóżkiem dzieliliśmy z nim nadzieję na możliwość poprawy i wyjście z nagłego ataku choroby. W pokorze przyjmujemy, że Bogu upodobało się inaczej i w Jego Ojcowskie ręce powierzamy życie wieczne naszego zmarłego Brata w wierze, Brata w urzędzie duchownego, Brata w służbie kapelańskiej w Wojsku Polskim.
 
Ks. Jan spędził ostatnie cztery lata swojej służby kościelnej przed emerytowaniem (1995-99) w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym jako jego zwierzchnik i nasz przełożony. Wraz z czterema pierwszymi kapelanami ewangelickimi Wojska Polskiego po odtworzeniu duszpasterstwa budował od zera jego podstawy. Po 45-letniej przerwie w działalności duszpasterskiej Kościoła Ewangelickiego w wojsku był to najtrudniejszy, wymagający wielkiej mądrości, cierpliwości i odporności okres odtwarzania obecności duszpasterstwa ewangelickiego w szeregach Wojska Polskiego. Ks. Janowi przypadł w tym dziele najtrudniejszy, centralny odcinek odpowiedzialności.
 
Przeniesiony w stan spoczynku po osiągnięciu wieku emerytalnego w 1999 roku, pozostał związany z duszpasterstwem i kapelanami. Cieszył się jego dalszym rozwojem, cieszył się wzrostem aktywności duszpasterskiej i nową siedzibą EDW. Zawsze chętnie brał udział w uroczystościach wojskowych i religijnych duszpasterstwa, o ile pozwalały mu na to liczne obowiązki związane z dalszym aktywnym życiem kaznodziejskim, ekumenicznym i społecznym.
 
W lutym tego roku wspólnie z kapelanami ewangelickimi świętowaliśmy jego 75. urodziny. Jak na początku naszej wspólnej drogi, do której stopniowo dołączali młodsi duchowni, wziął udział w miesięcznej odprawie i dzielił się z nami swoimi wspomnieniami z pierwszych, trudnych lat kapelańskiej drogi. Pomimo trudności powiadał o nich, że były to najpiękniejsze lata jego służby w Kościele. Zaś potem dane mu było doświadczać tego, co nie jest udziałem każdego ani w Kościele, ani w wojsku: mógł oglądać dalszy rozwój dzieła, w które sam włożył się tyle serca i wysiłku.
 
W modlitwie i smutku łączymy się z synami Zmarłego, ks. Pawłem i Markiem, synową i wnukami.
 
Księże Janie, będzie nam Ciebie brakowało…
  
Ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski
Czytaj również:
   
Ks. Jan Hause - ekumenista wzorowy (Grzegorz Polak)