english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

100-lecie parafii w Świętochłowicach

Zazwyczaj jest tak, że najpierw powstaje parafia, a potem budowany jest kościół, dom parafialny, plebania, powstają parafialne koła i instytucje. W Świętochłowicach było inaczej. Najpierw, u schyłku XIX wieku powstała potrzeba zorganizowania „ewangelickiego” życia – zatroszczono się o miejsce na nabożeństwa, budynki dla ewangelickich szkół w Świętochłowicach i Hajdukach Wielkich, jak wówczas nazywała się dzisiejsza dzielnica Chorzowa – Batory. Zaraz po tym zaczęły tworzyć się ewangelickie koła i stowarzyszenia, skupiające między innymi młodzież, kobiety, mężczyzn, a także ewangelickich przedsiębiorców i robotników. 
 
 
Ostatniego dnia 1899 roku książę Guido Henkel von Donnersmarck podarował działkę pod budowę kościoła – naprzeciw pałacu, mieszczącego dyrekcję jego górniczo-hutniczego przedsiębiorstwa, tak, by mógł z okna swojego osobistego gabinetu widzieć główne wejście do świątyni. Kościół, zbudowany według projektu Memmingera, dostosowanego do śląskich warunków przez Nixdorfa powstał zaledwie w czasie dwóch sezonów budowlanych i został poświęcony w pierwszą niedziele Adwentu 1901 roku. Stał się wtedy domem modlitwy dla liczącego prawie trzy tysiące członków zboru, będącego filiałem parafii w Chorzowie.
Po wybudowaniu plebanii, na miejscu zamieszkał ksiądz. Do tego budynku przeniosło się także życie parafialne, które mogło się w ten sposób lepiej rozwijać.
 
Właśnie ten rozwój sprawił, że 22 września 1910 roku Konsystorz dla Ewangelickiej Prowincji Kościelnej Śląska, wydał dokument powołujący do życia z dniem 1 października 1910 roku samodzielną parafię ewangelicką w Świętochłowicach.
 

Ten jubileusz stał się dla świętochłowickich ewangelików okazją do świętowania, a przede wszystkim dziękowania Bogu.

 
 
W sobotę, 2 października 2010 r. odbył się w kościele uroczysty jubileuszowt koncert, w czasie którego wystąpili Jan Maria Dyga, baryton oraz Chór „Nadzieja” Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu pod dyrekcją dr. Władysława Wilczaka. Bloki muzyczne uzupełniły wyjątkowe wspomnienia. Na zaproszenie rady parafialnej w jubileuszowych uroczystościach wzięli bowiem udział synowie dwóch świętochłowickich duszpasterzy, którzy pracowali w tej parafii w trudnym okresie poprzedzającym drugą wojnę światową, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu. Byli to: Johannes Koderisch – syn ks. Wernera Koderischa oraz Eugeniusz Raabe – syn ks. Leopolda Raabe. Obaj wspomnieli swoich rodziców i ich kręte życiowe losy, a także życie w Świętochłowicach. Swoimi refleksjami podzielił się także ks. bp Tadeusz Szurman, dla którego Świętochłowice od roku 1978 były pierwszym miejscem służby. Tłem dla muzyki była prezentacja multimedialna, w której przedstawione zostały fotografie z różnych okresów, wydarzeń i miejsc związanych z życiem parafii. Przy wejściu do kościoła została zorganizowana okolicznościowa wystawa, na której pokazano zdjęcia i inne pamiątki z życia parafii.
 

   
W niedzielę, 3 października odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne, w którym udział wzięli liczni księża sąsiednich parafii ewangelickich oraz duszpasterze świętochłowickich parafii rzymskokatolickich.
 
Jubileuszowe kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – ks. bp Jerzy Samiec. W skierowanym do świątecznego zboru słowie mówił on o samodzielności jako szczególnym darze i zobowiązaniu dla parafii na przyszłość.
 
 
Szczególnym gościem świętochłowickiego jubileuszu był sekretarz generalny Martin-Luther-Bund – ks. dr Rainer Stahl. Martin-Luther-Bund jest organizacją działającą w niemieckim Kościele luterańskim, zajmującą się pomocą luteranom żyjącym w diasporze. Od wielu lat organizacja ta jest partnerem uczestniczącym w wielu projektach Kościoła luterańskiego w Polsce, w tym w Diecezji Katowickiej. W uznaniu tego zaangażowania, Diecezja Katowicka uhonorowała ks. dr Rainera Stahla nagrodą Róży Lutra. Gość z Niemiec, przyjmując nagrodę podkreślił, iż jest to wyraz uznania dla wszystkich jego współpracowników, a przede wszystkim dla wielu ludzi wyczulonych na potrzeby Kościoła żyjącego w sytuacji mniejszości i gotowych nieść pomoc.
 

W nabożeństwie wzięli także udział przedstawiciele parafii partnerskich – z Burgum w Holandii oraz z Wittenbergi w Niemczech.

 
 
W obu dniach jubileuszowych obchodów wzięli również udział przedstawiciele władz samorządowych Świętochłowic – pierwsza wiceprezydent miasta – Urszula Gniełka, która przekazała okolicznościowy list gratulacyjny, wiceprezydent Andrzej Porada, członkowie Rady Miejskiej oraz przedstawiciele miejskich jednostek organizacyjnych, a także komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
 
Na zakończenie nabożeństwa proboszcz parafii – ks. Marcin Brzóska podziękował wszystkim, a w szczególności księżom biskupom za udział w uroczystości i wspólne dziękczynienie. Przypomniał, iż dla uczczenia jubileuszu, parafia podjęła się dzieła konserwacji i rekonstrukcji zabytkowego kompleksu witraży – dzieła wrocławskiej pracowni witrażowniczej Seilera. Szczególne podziękowania złożył na ręce władz miejskich, które przekazały dotację na ten cel. Dodatkowo sami samorządowcy przekazali swoje osobiste ofiary stając się fundatorami jednego z dwunastu zrekonstruowanych okien witrażowych znajdujących się w dolnej części nawy kościoła. Proboszcz podziękował również pozostałym fundatorom: parafianom – Irenie i Ginterowi Radiom, Karolowi i Ingebordze Gongorom, Halinie Kiszowej, parafiom partnerskim w Burgum i w Wittenberdze oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach. Fundatorami jednego ze zrekonstruowanych witraży są również synowie ks. Wernera Koderischa, a swoje wsparcie dla projektu zadeklarował również Eugeniusz Raabe – syn ks. Leopolda Raabe, co ma szczególne znaczenie i wydźwięk w kontekście polsko-niemieckiego pojednania.
 
 

Świętochłowiccy ewangelicy tworzyli od początku bardzo żywą społeczność. Tak jest do dzisiaj. Mimo historycznych przemian i wydarzeń, które zdziesiątkowały parafię, są nadal żywym świadectwem trwania przy Bożym Słowie, a także zaangażowania w otaczający świat. Wiara daje też przekonanie, że z Bogiem i w Bogu jest przyszłość.

 
ks. Marcin Brzóska