english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

15 lat Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

W dniu 7 listopada 2010 r. w kościele Świętej Trójcy, w największej stołecznej świątyni ewangelickiej, odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 15-lecia reaktywowania Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Uroczystość połączona była również ze zbliżającymi się obchodami Święta Niepodległości.
  
 
 
  
W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Swą obecnością obchody uświetnili również przedstawiciele rodzajów Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Obrony Narodowej, reprezentowane było również przedstawicielstwo dyplomatyczne Republiki Federalnej Niemiec. Z Berlina oraz Stuttgartu przybyli m.in. zwierzchnik Duszpasterstwa Wschodnich Landów Niemiec oraz Naczelny Kapelan Sił Zbrojnych Armii USA w Europie.
 
 
Liturgię poprowadzili kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego wraz z proboszczem parafii Św.Trójcy ks. Piotrem Gasiem, czytanie tekstów biblijnych powierzono oficerom WP, a kazanie wygłosił bp ppłk. Mirosław Wola.
 
EDW