english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

15-lecie EDO ARKA w Mikołajkach

W sobotę, 20 listopada 2010 r., mieszkańcy oraz pracownicy Ewangelickiego Domu Opieki ARKA w Mikołajkach obchodzili jubileusz 15-lecia poświęcenia i służby tej placówki dla społeczeństwa mazurskiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w miejscowym kościele ewangelickim. Wszystkich przybyłych przywitał piękną pieśnią chór parafialny z Mikołajek. Gości przywitali: proboszcz – ks. Bogusław Juroszek oraz kapelan domu – ks. Franciszek Czudek.

 

Władze Kościoła ewangelickiego reprezentował jego zwierzchnik bp Jerzy Samiec,

bp Rudolf Bażanowski (zwierzchnik Diecezji Mazurskiej) – obaj przekazali okolicznościowe pozdrowienia, a także bp senior Jan Szarek, który wygłosił kazanie. 

  

 

Kaznodzieja podkreślił, że diakonia czyli służba dla bliźnich była i jest jednym z najważniejszych zadań naszego Kościoła. Przypomniał też historię działalności charytatywnej Kościoła ewangelickiego w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działań diakonijnych na Ziemi Mazurskiej.

 

Władze lokalne reprezentowali: przedstawiciele Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego – Edyta Jędrzejewska oraz Marek Zaczek – Dyrektor Wydziału Organizacyjno–Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego. Marszałka Województwa reprezentowali: przewodniczący Sejmiku Województwa – Julian Osiecki oraz szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wiktor Leyk.

 

W nabożeństwie uczestniczyli też goście ekumeniczni: ks. Andrzej Bryg – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Mikołajkach oraz jej poprzedni proboszcz – ks. Jarema Sykulski, a także ks. dr Stanisław Kozakiewicz z Olsztyna.

  

W nabożeństwie tym miało też miejsce udekorowanie bp. Jana Szarka Medalem Zasłużonych dla Warmii i Mazur (przyznanym biskupowi przez Marszałka Województwa za zasługi położone w służbie duszpasterskiej na Ziemi Mazurskiej oraz za wsparcie idei budowy Domu Opieki ARKA w Mikołajkach i otaczanie go serdeczną opieką, zarówno w czasie pełnienia urzędu Biskupa Kościoła, jak i Prezesa Diakonii Kościoła E-A w RP). 

 

 

Aktu dekoracji dokonali: przewodniczący Sejmiku Województwa oraz szef Kancelarii Sejmiku Województwa. Również uczestniczący w tej uroczystości niemieccy goście – ks. Jürgen Penski wraz z małżonką oraz małżeństwo Ebe i Franz Glück otrzymali wyróżnienia przyznane im przez Marszałka Województwa za wsparcie pracy socjalnej na terenie Warmii i Mazur poprzez zaangażowanie i trud włożony w pomoc przy budowie i wyposażeniu Ewangelickiego Domu Opieki ARKA w Mikołajkach.

 

Drugim podniosłym momentem było udekorowanie 25 pracowników EDO ARKA MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ, przyznanymi im na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej – Bronisława Komorowskiego. Złotymi medalami zostało udekorowanych ośmiu pracowników, srebrnymi dziesięciu, a brązowymi sześciu. Tego aktu dekoracji dokonali: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej oraz dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w asyście Dyrektor Domu Opieki ARKA – Janiny Czudek. Oprócz tego przedstawiciele Wojewody przekazali na ręce dyrektor życzenia i list gratulacyjny.

 

Gratulacje i życzenia, ale także prezent przekazała również Dyrektor Generalna Diakonii Kościoła E-A – Wanda Falk wraz dyrektorem diakonii Diecezji Mazurskiej ks. Rolandem Zagórą.

 

Swoje wyrazy uznania dla działalności ARKI oraz życzenia na następne lata przekazali także: Starosta Powiatu Mrągowskiego – Dominik Tarnowski oraz Starosta Powiatu Giżyckiego – Wacław Strażewicz. Obaj zgodnie podkreślili wielkie znaczenie tego Domu i jego działalności dla miejscowego społeczeństwa.

 

W ciepłych słowach gratulacje i życzenia dla ARKI, jej dyrekcji i pracowników, a także dla jej budowniczego ks. Franciszka Czudka, przekazali także goście ekumeniczni.

 

Życzenia i gratulacje złożyli również: Ewa Kordaczuk – dyrektor Domu Opieki „Laurentius” w Olsztynie oraz Piotr Baczewski – dyrektor Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem" z Górowa Iławeckiego.

 

Wzruszającym momentem były wystąpienia przedstawicielki mieszkańców Domu – Heleny Ginbud, która dziękując przede wszystkim Bogu Wszechmogącemu za ARKĘ, dziękowała również pani dyrektor i wszystkim współpracownikom za trud i oddanie, z jakim pełnią tę służbę dla wszystkich mieszkańców.

 

Również przedstawicielka pracowników Domu – Alina Lutrzykowska dziękowała Bogu za ten Dom, a także pani dyrektor Janinie Czudek oraz kapelanowi – ks. Franciszkowi Czudkowi za ich pełne miłości dla innych serca, za ich profesjonalną wiedzę przekazywaną wszystkim współpracownikom i za prawdziwie chrześcijańską oraz rodzinną atmosferę panującą w ARCE.

 

Dyrektor Domu w swoim wystąpieniu swoje dziękczynienie skierowała przede wszystkim do Boga, którego opieka i miłość jest nieustannie obecna i odczuwalna w Domu Opieki. Dziękowała też władzom wojewódzkim, powiatowym i samorządom gminnym za współpracę i okazywane uznanie władz dla trudu wszystkich współpracowników, które to uznanie znalazło swój wyraz w przyznanych i wręczonych odznaczeniach. Dziękowała także za złożone w czasie uroczystości gratulacje i życzenia.

 

Słowa podziękowania skierowała też do ks. B. Juroszka (obecnego proboszcza Parafii) i jego małżonki oraz do Rady Parafialnej, dziękując im za całą trzyletnią współpracę i za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie.

 

Ukoronowaniem uroczystości, budującym serca wszystkich obecnych, był koncert chóru „Gloria” z Parafii Ewangelickiej w Skoczowie, który przybył na tę uroczystość wraz ze swoim duszpasterzem – ks. Adamem Podżorskim i jego małżonką. 

 

Chór Gloria ma swoje miejsce w sercach wszystkich parafian z Mikołajek, a w szczególności w sercach mieszkańców ARKI. Uczestniczył już w wielu uroczystościach parafialnych w Mikołajkach. Śpiewał podczas poświęcenia Domu Gościnnego, wmurowania kamienia węgielnego pod Dom Opieki, a także podczas uroczystego poświęcenia tego domu.Pomimo odległości (ponad 600 km) Skoczów jest codziennie obecny wśród mieszkańców ARKI, bowiem każdego poranka rozlega się w naszej placówce dźwięk dzwonów skoczowskiego kościoła oraz przepięknie śpiewana przez chór „ Modlitwa Pańska”. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania całemu chórowi „Gloria”, dyrygentom oraz duszpasterzowi za pełną oddania służbę – Bóg Wam zapłać.

  

ks. Franciszek Czudek