english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

480-lecie Wyznania Augsburskiego

W najbliższy piątek, 25 czerwca 2010 r. luteranie obchodzić będą pamiątkę odczytania przed cesarzem Karolem V na sejmie w Augsburgu Wyznania Augsburskiego, jako wyznania książąt i miast niemieckich, które opowiedziały się za reformą Kościoła. Jego autorem był Filip Melanchton, współpracownik Lutra, który przygotował je na Sejm w Augsburgu w oparciu o wcześniejsze pisma reformatorów (Artykuły marburskie i szwabchskie z 1529, Artykuły torgawskie z 1530 oraz Wyznanie wiary Lutra z 1528). Wyznanie Augsburskie, mimo jego odrzucenia przez cesarza Karola V, szybko zyskało status podstawowej księgi wyznaniowej – wyznania wiary zreformowanego Kościoła.
 
Wyznanie Augsburskie składa się z 28 artykułów podzielonych na dwie części.
 
Pierwsza (art. 1-21) stanowią wykład reformatorskiej nauki, druga (art. 22-28) omawiają zniesione przez reformatorów nadużycia. Jego celem była prezentacja wiary zreformowanego Kościoła i wykazanie, że stoi on na gruncie wiary Kościoła powszechnego, a reformatorzy pragną jedynie jego odnowy, a nie utworzenia nowego Kościoła. Dowodem na to są odwołania do dogmatów starokościelnych, a także zdystansowanie się względem radykalnych ruchów tzw. „lewego skrzydła Reformacji”.
 
Osią Wyznania augsburskiego jest art. 4. poświęcony nauce o usprawiedliwieniu, art. 1. O Bogu i 3. O Synu Bożym omawiają fundament usprawiedliwienia, art. 2. O grzechu pierworodnym jego tło, natomiast art. 5. O służbie Kościoła i kolejne zajmują się skutkami usprawiedliwienia mocą Ducha Świętego.
 
W 1580 roku Wyznanie Augsburskie weszło w skład tzw. Księgi Zgody ­ zbioru pism wyznaniowych luteranizmu. W skład Księgi Zgody wchodzą oprócz niego także: trzy starokościelne wyznania wiary (Apostolskie, Nicejsko-Konstantynopolitańskie, Atanazjańskie), Mały i Duży Katechizm (1529) oraz Artykuły Szmalkaldzkie (1537) Lutra, Obrona Wyznania Augsburskiego (1531) i Traktat o władzy i prymacie papieża (1537) Melanchtona, a także Formuła Zgody (1577).
 
Tekst Wyznania augsburskiego jest dostępny na: http://www.luteranie.pl/pl//500_lat_reformacji.html
 
Z okazji 480. rocznicy KONFESJI AUGSBURSKIEJ zapraszamy na okolicznościowe wykłady ks. prof. Martina Onnascha, profesora Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Greifswaldzie, oraz ks. prof. Marcina Hintza, profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca (piątek) o godz. 17:00 w Lutheraneum (podziemia kościoła Świętej Trójcy w Warszawie).
 
W programie spotkania wykład ks. prof. M. Onnascha Geneza Konfesji Augsburskiej ks. prof. M Hintza Aktualność Konfesji Augsburskiej oraz dyskusja.
 
Spotkanie organizuje warszawska parafia Świętej Trójcy wraz z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Patronat nad wydarzeniem objął ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 
W niedzielę (27 czerwca) w kościele Świętej Trójcy odprawione zostanie o godz. 10:30 uroczyste  nabożeństwo z okazji 480-lecia Konfesji Augsburskiej. Kazanie wygłosi ks. bp Jerzy Samiec.