english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

70-te urodziny ks. prof. Manfreda Uglorza

Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz urodził się na Górnym Śląsku w Łaziskach Średnich w dniu 12 listopada 1940 r. jako syn Karola Uglorza i Elfrydy z domu Twardzik. W latach 1958–1962 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia te ukończył napisaniem pracy magisterskiej na temat: „Geneza i życie prazboru w Jerozolimie”.

 

W dniu 30 września 1962 w kościele św. Jana w Mikołowie został ordynowany na księdza przez ks. bp prof. dr. Andrzeja Wantułę w asyście ks. radcy Edwarda Romańskiego i ks. konseniora Jana Karpeckiego. Z dniem 1 października 1962 r. został wikariuszem parafii w Jaworzu koło Bielska–Białej.

 

W dniu 30 marca 1964 r. ks. Manfred Uglorz zawiera w kościele w Jaworzu święty związek małżeński z Anną z domu Gansel. Ma jednego syna - Marka Jerzego, księdza i doktora habilitowanego teologii ewangelickiej wykładającego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

W latach 1968-1992 ks. Manfred Uglorz był proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej Jana Chrzciciela w St. Bielsku (dzielnica Bielska–Białej), a jednocześnie od dnia 1 października 1979 r. asystentem w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego w ChAT w Warszawie. Jako proboszcz dużej parafii pisze rozprawę doktorską: „Profetyczne posłannictwo Kościoła”, na podstawie której w dniu 25 kwietnia 1984 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie nadała mu tytuł doktora teologii z zakresu nauk biblijnych. W dniu 1 października 1984 zostaje adiunktem w katedrze Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego w ChAT. Dnia 22 marca 1988 r. ks. dr Manfred Uglorz otrzymuje tytuł doktora habilitowanego teologii w zakresie teologii ewangelickiej na podstawie pracy: „Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana”. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego mianowany zostaje jednocześnie docentem, a następnie profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego w ChAT. Dnia 1 października 1997 r. zostaje profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Śląskim (Filia w Cieszynie) w Instytucie Nauk Społecznych i o Kulturze. Od roku 1999 jest członkiem senatu UŚ w Katowicach. W latach 1992–1998 był członkiem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komitetu Etyki Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W dniu 20 czerwca 2000 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadaje ks. dr hab. Manfredowi Uglorzowi tytuł naukowy profesora zwyczajnego w zakresie nauk teologicznych.

 

W latach 1992-1995 pełni urząd Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Przez kilka lat był także dyrektorem ds. wydawnictwa w Wydawnictwie Augustana w Bielsku–Białej. Przez wiele lat i aż dotąd jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, był członkiem Synodu Kościoła z wyboru księży i przewodniczącym komisji teologicznej Synodu.

 

Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz brał czynny udział w ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu. Jest także autorem wielu cennych pozycji zarówno naukowych, jak też i popularno naukowych i to zarówno z biblistyki, jak również z historii Kościoła, z dogmatyki i z liturgiki (autor dwutomowego Lekcjonarza i nie wydanej Agendy I). Znany jest w środowiskach ekumenicznych, zwłaszcza naukowych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, gdzie niejednokrotnie był recenzentem prac naukowych.


Tekst: ks. Jan Gross