english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

ALL RIGHT 2010 w Słupsku

W dniach 26-30 lipca 2010 r. odbywały się w Słupsku półkolonie biblijno-językowe English Camp 2010. Program obozu przygotowany przez gości ze Stanów Zjednoczonych, oparty na historiach biblijnych, przyciągał codziennie około 30 dzieci.
 

 
Każdy dzień zaczynał się śpiewem kilku znanych pieśni i wprowadzeniem do historii biblijnej, która była tematem przewodnim danego dnia. Przeżywaliśmy wspólnie Boże Narodzenie, dowiedzieliśmy się dlaczego Zacheusz wszedł na drzewo, bawiliśmy się na weselu w Kanie Galilejskiej, przeżywaliśmy powrót Syna Marnotrawnego oraz Wielki Tydzień i Wielkanoc. Dzięki historiom biblijnym uczestnicy nie tylko poznawali wynikające z nich nauki, ale też mogli uczyć się czegoś nowego po angielsku.
 
Wszyscy chętnie uczestniczyli też w zabawach i konkursach oraz w zajęciach plastycznych przygotowanych przez naszych gości. Czas tych półkolonii pozostanie na pewno głęboko w pamięci wszystkich uczestników oraz prowadzących.
 
***
Uczestnicy wyrażają gorące podziękowania: Centrum Misji i Ewangelizacji, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 i jaj pracownikom za udostępnienie pomieszczeń i sprzętów, wolontariuszom z Polski i przede wszystkim gościom ze Stanów Zjednoczonych – dzięki Wam wakacje stały się dla wielu dzieci bardziej kolorowe. To był prawdziwie błogosławiony czas!