english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Diecezjalny Zjazd Młodzieży w Zabrzu

W piątkowy wieczór, 12 marca 2010 r., odbył się w Zabrzu pasyjny Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej pod hasłem: "Mam problem..."
  

 
Uczestnicy rozpoczęli spotkanie w ewangelickim kościele "Pokoju", gdzie wszystkich Słowem Bożym i modlitwą przywitał proboszcz parafii – ks. Dariusz Dawid. Był też czas na indywidualnie przywitania. Śpiewano również pieśni o tematyce pasyjnej, w których towarzyszył zespół młodzieżowy "Hosanna" z Chorzowa.
   

Tutaj także miała miejsce refleksja na temat szerokiej palety ludzkich problemów, przedstawiona przez ks. Andrzeja Wójcika (Gliwice) i jego żonę – Joannę. Prowadzący oparli swoje wystąpienie o wybrane myśli z „Małego Księcia”. Podsumowanie tej części stanowiło pytanie: co to znaczy, zdać się na Boga i zaufać Mu?

 

  
Druga część spotkania odbyła się na sali parafialnej. Tu rozmawiano o problemach w sposób praktyczny. Przede wszystkim skupiono się na kwestii szeroko pojętego „cierpienia”. Tę część prowadziła Karolina Ponge (Zabrze), która podzieliła uczestników na 5 grup. Praca w grupach dotyczyła dylematów osób cierpiących oraz tych, którzy stoją przy nich, by nieść wspólnie bagaż cierpienia. Próbowano również napisać w imieniu osoby cierpiącej list i modlitwę do Pana Boga. Dopełnienie rozważań stanowiła filmowa prezentacja na temat książki "Oskar i pani Róża" (E.-E. Schmitt).
 

Całość przekazanych podczas spotkania treści pozwoliła uczestnikom wysnuć ważny wniosek: życie ludzkie nie jest wypełnione jedynie sytuacjami lajtowymi. W życiu dzieje się coś więcej i chodzi o coś więcej.

 
 
Oficjalna część spotkania zakończyła się modlitwą i błogosławieństwem, a następnie rozmawiano jeszcze przy wieczornym posiłku, po czym zadowolona i napełniona duchowo młodzież wraz z opiekunami udała się do swoich domów.
 

***

Uczestnicy wyrażają serdeczne podziękowania Organizatorom za przygotowanie wartościowego spotkania, które stanowiło kolejny krok w pasyjnym pogłębianiu duchowości.

 
Tekst: K. Ponge

Zdjęcia: ks. B. Cichy