english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Forum Ewangelickie w Ligotce Kameralnej

Po raz pierwszy Forum Ewangelickie odbywało się poza granicami kraju – w Czechach na Zaolziu. Obrady pod hasłem Ziemia cieszyńska – przeszłość i teraźniejszość, w piątek 24 września br. w budynku parafii ewangelickiej w Ligotce Kameralnej, otworzył biskup Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania Stanisław Piętak.
 
 
O Polakach na Zaolziu w kontekście swojej dyplomatycznej służby mówił Jerzy Kronhold, Konsul Generalny RP w Ostrawie, a badania nad stanem współczesnego ewnagelicyzmu zaolziańskiego przedstawiła Aniela Różańska (UŚ, Cieszyn). Kolejne wystąpienia poświęcone były zagadnieniom historycznej obecności Polaków i ewangelików na Zaolziu, a głos zabrali: Grzegorz Gąsior (UW, Warszawa), Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w Czechach (UO, Ostrawa), Jarosław Kłaczkow (UMK, Toruń), Daniel Spratek (Czeski Cieszyn).
W drugim dniu koncentrowano się na zagadnieniach związanych z polską kulturą na tych terenach. Uzupełnieniem i dobrym gruntem do toczonych dyskusji była wycieczka po Zaolziu, którą uczestnicy forum odbyli w przeddzień obrad. W niedzielę w parafialnym kościele powstałym w 1782 roku, po patencie tolerancyjnym, odbyło się nabożeństwo.
 
Zwiastun Ewangelicki