english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Galeria fotograficzna Zwiastuna Ewangelickiego

Uroczystość konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie ks. Jerzego Samca jako Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Warszawa, kościół Św. Trójcy, 6 stycznia 2010 r.
    
Procesjonalne wejście do kościoła
 
Widok z góry
 
 
Biskupi z zagranicy
Trzeci rząd od lewej:
bp Stanisław Piętak - Biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej, bp Klaus Wollenweber - Biskup senior Kościoła Górnych Łużyc, bp Joel Ruml - Synodalny Senior (Moderator) Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich, bp Jan Niedoba - Biskup Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła A.W. w Republice Czeskiej, bp Martin Dröge - Biskup Kościoła Ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i Górnych Łużyc
Drugi rząd od lewej:
bp Thomas Fabiny - Biskup Kościoła Luterańskiego na Węgrzech (Diecezja Południowa), bp Jana Jeruma-Grinberga - Biskup Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii, bp Simo Peura - Biskup Diecezji Lapua Kościoła Ewangelickiego Finlandii; ks. Detlef Bohlken - Prezes Synodu Kościoła Luterańskiego w Holandii, bp Marita Krüger - Biskup diecezjalna Ewangelickiego Kościoła Centralnych Niemiec, bp Uland Spahlinger - Biskup Niemieckiego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła na Ukrainie (DELKU)
Pierwszy rząd od lewej:
Bp Edmund Ratz Biskup Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Rosji, abp Andres Põder - Arcybiskup Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Estonii, abp Janis Vanags, Arcybiskup Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy, bp Ragnar Persenius - Biskup Diecezji Uppsala Luterańskiego Kościoła w Szwecji 
 
Bp Miloš Klátik - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Słowacji, bp Janusz Jagucki, bp Hans-Jürgen Abromeit - Biskup Ewangelickiego Kościoła Krajowego Pomorza,  
bp Jerzy Samiec oraz inni polscy biskupi luterańscy i goście ekumeniczni  
 
Widok na ławki zajęte przez duchownych
 
Przed konsekracją
 
Nałożenie rąk
 
bp Jerzy Samiec podczas kazania
 
 
prof. Jerzy Buzek wręcza prezent nowemu Biskupowi
 
 
 Końcowe błogosławieństwo
 
Zdjęcia: ks. Jerzy Below, ks. Adam Malina, Łukasz Fender 
Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki