english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gdański Rocznik Ewangelicki

Ukazał się trzeci numer Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego, gdzie w jego drugiej części umieszczone zostały również Materiały XV Forum Inteligencji Ewangelickiej, które odbyło się w Sopocie.
  

W roczniku godne szczególnego polecenia są artykuły z zakresu ewangelickiego etosu pracy, który był tematem przewodnim XV Forum, m.in. prof. Juliusza Gardawskiego „Ewangelicki etos pracy, a efektywność makroekonomiczna”, ks. prof. Marcina Hintza „Teologiczne aspekty ewangelickiego etosu pracy” i ks. prof. Bogusława Milerskiego „Etos pracy jako postać świadomości protestanckiej”. Godnymi polecenia są również artykuły z dziejów ewangelicyzmu na Pomorzu m.in. prof. Janusza Małłka „Ewangelicy pomorscy” i dra Mariusza

Brodnickiego „Początki filozofii biblijnej w Gdańskim Gimnazjum”.

 
   
 
Rocznik obejmuje też teologię, recenzje, ponadto teksty źródłowe, kronikę wydarzeń parafialnych, publicystykę oraz informację o ufundowaniu stypendium dla studentów, którzy

zdecydują się na napisanie pracy magisterskiej z dziejów protestantyzmu.

 
Materiały na XV Forum zawierają m.in. tematy z zakresu ewangelickiego etosu pracy, artykuły bpa Marka Izdebskiego i prof. Jarosława Świderskiego z okazji Roku Kalwina oraz

obszerny blok tematyczny „Świeccy a Kościół”, który uwzględnia również prezentację

działalności szkół ewangelickich.

 
###
 

Gdański Rocznik Ewangelicki można nabyć w siedzibie Parafii: 81-703 Sopot, ul. Kościuszki 51, skr. 68, tel.58/551 13 35, Fax 58/550 46 23, e-mail: sopot@luteranie.pl