english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileuszowa wspólnota

Tak jak przed wiekami w Jerozolimie uczniowie pańscy byli zgromadzeni w jednym miejscu, tak też w tegoroczne Święta Zesłania Ducha Świętego w jednym miejscu, w Koninie, w parafii luterańskiej zgromadzili się luteranie i reformowani z Konina, Żychlina, Zagórowa, Sompolna, Koła, Wrześni a także z Niemiec, aby wspólnie modlić się o dary Ducha Świętego i dziękować wraz z konfirmacyjnymi Jubilatami za Bożą Łaskę.
  
 
W nabożeństwie uczestniczyło kilka pokoleń. Trzymiesięczna Katja, która została podczas nabożeństwa ochrzczona, dwóch parafian, którzy niedawno ukończyli pierwszy rok życia, kilkuletnie dzieci i młodzież, a także babcie i dziadkowie wraz z rodzinami.
  

Liturgię prowadził proboszcz konińskiej parafii ks. Andrzej Mendrok oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej z Żychlina, ks. Tadeusz Jelinek.

 
Po kazaniu i słowie do konfirmacyjnych Jubilatów, opartym na słowach 2 Sm 22,29 „Gdyż Ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją”, Jubilaci podeszli do ołtarza. W gronie ponad dwudziestu osób były dwa rody, wśród których rocznice konfirmacji wspólnie obchodzili dziadkowie, dzieci i wnukowie.
 
 
Najdostojniejszy jubileusz obchodziła Charlotte Nowak, która była konfirmowana przed 75 laty w Ostrzeszowie. Później mieszkała w Gdańsku, obecnie we Wrześni, a do chwili otwarcia filiału poznańskiej parafii we Wrześni należała do parafii w Koninie, gdzie były konfirmowane jej dzieci (obchodzące 50. i 45. lecie konfirmacji) i wnuczki (obchodzące 25. lecie konfirmacji). Drugim rodem byli państwo Kebernikowie, obchodzący 60. i 55. rocznicę konfirmacji wraz z synami obchodzącymi 30-lecie i wnukiem, obchodzącym pierwszą rocznicę konfirmacji.
 
Po wręczeniu okolicznościowej pamiątki została zmówiona modlitwa i księża udzielili Jubilatom Bożego Błogosławieństwa. Po tej głęboko przeżywanej uroczystości Jubilaci i zbór przystąpił do Stołu Pańskiego. W modlitwie prowadzonej przez ks. Tadeusza Jelinka, oprócz dziękczynienia za Jubilatów, prosiliśmy o miłosierdzie i pomoc dla powodzian oraz dziękowaliśmy i prosiliśmy za Matki.
 
 
Po nabożeństwie w ogrodzie parafialnym odbyło się spotkanie, gdzie trwaliśmy w braterskiej społeczności, wspominali lekcje konfirmacyjne w ciężkich czasach, wielokilometrowe piesze wędrówki na lekcje, odświeżali znajomości, rozpoznawali się na zdjęciach….
  

Uczestnicy społeczności wierzących w nabożeństwie i spotkaniu po nim, czuli tą więź, do której powołuje Duch Św.