english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kandydaci na urząd Biskupa Diecezji Warszawskiej

31 maja 2010 odbyła się w Warszawie w Centrum Luterańskim Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Warszawskiej. W trakcie jej obrad przeprowadzono typowanie kandydatów na Biskupa Diecezji. W trakcie głosowania, które prowadził Biskup Kościoła Jerzy Samiec, wytypowano następujących kandydatów na urząd Biskupa Diecezji Warszawskiej: ks. radcę Jana Cieślara z Pabianic, ks. radcę Piotra Gasia z Warszawy oraz ks. Wojciecha Rudkowski z Radomia.
  

Synod diecezjalny mający wybrać Biskupa Diecezji odbędzie się 26 czerwca 2010 w Łodzi. W jego trakcie do trójki kandydatów wskazanych przez Diecezjalna Konferencję Duchownych mogą dołączyć kandydaci zgłoszeni przez grupy liczące co najmniej ¼ świeckich członków Synodu.