english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Modlitwa kobiet w Szczecinie

Dnia 4 marca 2010 r. w wirydarzu kościoła Świętej Trójcy w Szczecinie odbyło się nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Liturgia prowadzona była przez kobiety różnych wyznań zgodnie z liturgią przygotowaną na ten rok przez kobiety z Kamerunu.
 
 
Po przywitaniu przez Katarzynę Luc zgromadzonych gości ks. Sławomir Sikora opowiedział o Kamerunie, położeniu kraju, tamtejszych zwyczajach i ludności. W tym samym czasie wszyscy mogli oglądać w formie prezentacji multimedialnej slajdy z przedstawianego kraju.
Dzięki temu, zebrani mogli z większym zrozumieniem i zaangażowanie przyłączyć się do wypowiadanych przez panie modlitw. Odczytane zostały również teksty biblijne z księgi Psalmów oraz Dziejów Apostolskich, zaś kazanie wygłoszone przez Izabelę Sikorę, oparte zostało o fragment z Księgi Izajasza 42, 10 – 17.
  
W tym roku w szczególny sposób skupiono się nad tym, czym dla ludzi wierzących jest modlitwa dziękczynna, zgodnie z hasłem tegorocznego ŚDM, które brzmiało: „Niech wszystko co żyje, chwali Pana”.
  
 
Po nabożeństwie tradycyjnie miał miejsce poczęstunek, w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy spotkania. Oprócz wielu przygotowanych z tej okazji słodkości, szczególnym powodzeniem cieszyły się pączusie Puf –Puf, upieczone przez jedną z parafianek zgodnie z przepisem prosto z Kamerunu.
 
Parafia Ewangelicko – Augsburska dziękuje wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji tego nabożeństwa, wyrażając swoją wdzięczność za okazaną pomoc, zaangażowanie, a przede wszystkim udział.