english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nie milczmy w obliczu tragedii

Przykładem miłosiernego Samarytanina rozpoczęły swoje seminarium współpracownice Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPdOPP): Krystyna Gotkowska-Basińska, Mariola Jabłońska i Magdalena Walewska.
– Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest udzielanie pomocy potrzebującym, tak, jak zrobił to Samarytanin z przypowieści: kompleksowo – przekonywały.

OPdOPP jest prowadzony przez Śląską Fundację ETOH– Błękitny Krzyż. Ośrodek zajmuje się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym, zarówno ofiarom przemocy domowej, jak i wypadków drogowych, przestępstw kryminalnych i innych. Świadczona pomoc jest kompleksowa, od wsparcia psychologicznego, poprzez porady prawne aż po pomoc socjalną. Warto podkreślić, że udzielane wsparcie jest bezpłatne. OPdOPP korzysta także z pomocy wolontariuszy, którzy są „przydzielani” do poszkodowanego. Wolontariusz wysłuchuje, udziela wsparcia psychicznego, duchowego, pomaga także w inny sposób np. towarzysząc pokrzywdzonemu podczas rozprawy sądowej.

Podczas seminarium dużo czasu poświęcono problemowi przemocy w rodzinie
– Jeżeli nie milczymy, to umożliwiamy pomoc tej osobie – tłumaczyły prowadzące. – Wiele rzeczy można zmienić, zawsze istnieje szansa, by uratować rodzinę. Musimy jednak działać, by ta pomoc była możliwa. Reagować, by przemoc nie trwała dłużej.

Przedstawione statystyki  nie pozostawiały wątpliwości co do skali problemu – co roku 1,6 miliona osób na świecie ginie z powodu przemocy fizycznej. Seminarzystki podkreślały, że obok przemocy fizycznej mamy do czynienia także z psychiczną, często traktowaną jako „mniejsze zło”. Tymczasem, jak można się było dowiedzieć, jest to taki sam problem, a jego ofiary wymagają wsparcia specjalistów.

Pedagog, psycholog i radca prawny starały się uwrażliwić słuchaczy na problem ofiar przemocy. Podkreślały, że chrześcijańskim obowiązkiem jest udzielenie im wsparcia, czy to osobiście, czy poprzez skierowanie do odpowiedniej organizacji. Milczenie w obliczu tragedii osób pokrzywdzonych przestępstwem jest grzechem.

Ania Jaroszewska