english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nie samym śniegiem Szczyrk żyje

Tytułowa parafraza Ewangelii Mateusza (4,4), że „nie samym chlebem żyje człowiek” stała się mottem akcji zainicjowanej na okres postu przez ks. Jana Byrta – proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej ze Szczyrku Salmopola. Duchowny pragnie poprzez nią zwrócić uwagę ludzi na to, że materialna strona życia nie wyczerpuje całości potrzeb człowieka. Konieczne jest jeszcze pogłębianie swej duchowości opartej na Słowie Bożym.
 
W związku z tym od Środy Popielcowej na trasie Szczyrk-Bielsko-Biała można spotkać dwa autobusy i pięć busów z cytatami biblijnymi.
   
 
Biblijne cytaty mają zwrócić naszą uwagę na czas Wielkiego Postu, w którym warto zwolnić tempo życia i podumać nad treścią, jaką niesie męka i zmartwychwstanie Chrystusa – mówi ks. Byrt. Dodaje, że niektórych dziwi fakt, dlaczego w okresie pasyjnym promuje werset z wyrazem „Alleluja!” Duchowny tłumaczy, że właśnie w tym czasie człowiek powinien w sposób szczególny śpiewać Bogu „Alleluja” (dosł. Chwała Panu) za dzieło przebaczenia, jakie dokonał na krzyżu Golgoty poprzez cierpiącego Zbawiciela.
 
Kampanię udało się zrealizować dzięki dobrej woli trzech firm z Ustronia, Bielska-Białej i Szczyrku, które przygotowały bezpłatnie napisy, ofiarowały folię na naklejki oraz przestrzeń na autobusach.
 
Znany z niekonwencjonalnych pomysłów ks. Jan Byrt myśli teraz nad kolejnym projektem. Tym razem chce przekazać swoje silikonowe opaski, które wypromował podczas akcji "Reklama dla Pana Boga". Ma je otrzymać chyba najbardziej znany ewangelik z Wisły, Adam Małysz. Dwukrotny wicemistrz olimpijski z Vancouver przyznał, że przed skokami prosił "Boga z całego serca o to, by go anioły poniosły." Do tej modlitwy Adama Małysza pasują zaś słowa Psalmu 91,11: "Aniołom swoim polecił aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich." 
 

 
I właśnie opaski z takimi tekstami chce salmopolski duszpasterz przekazać Adamowi Małyszowi podczas zawodów 27 lutego w Wiśle Malince.