english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Niecodzienny koncert w Nowym Sączu

Mnisi z klasztoru Derpung

w kościele ewangelickim Przemienienia Pańskiego

w Nowym Sączu

 
W czwartek, 10 czerwca 2010 r. w ewangelickim kościele Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, odbył się akustyczny koncert muzyki buddyjskiej w wykonaniu mistrza śpiewu liturgicznego Tashi Rimpoche i grupy mnichów pod przewodnictwem Rabten Tulku Rinpoche z klasztoru Drepung – jednego z najstarszych i największych klasztorów w Tybecie.

 


 
Nazwa klasztoru „Drepung” oznacza: „stos ryżu”. Został on założony w 1416 r. na górze Gampo Utse w pobliżu Lhasy dla doskonalenia i pogłębiania nauk linii Gelugpa. W latach 1935-37 był największym klasztorem na świecie. W klasztornym uniwersytecie studiowało w tym czasie 7000-10000 mnichów.
 

Klasztor Drepung krył Ganden Podrang czyli tzw. klasztor w klasztorze, który był przez blisko 200 lat siedzibą pierwszych dalajlamów, do czasu przeniesienia ich siedziby do pałacu Potala w Lhasie.

 

 
Koncert rozpoczął się uroczystym wejściem grupy mnichów do wypełnionego po brzegi kościoła i tradycyjnym niskim pokłonem przed ołtarzem. W trakcie wprowadzenia Rabten Tulku Rinpoche wyraził wdzięczność za możliwość śpiewu i modlitwy przed obliczem Jezusa, w intencji pokoju dla wszystkich Polaków. Następnie ofiarował proboszczowi parafii, ks. D. Chwastkowi, kata – biały jedwabny szal na znak błogosławieństwa.
 
Oprócz prezentacji liturgicznego śpiewu gardłowego, mnisi zademonstrowali także grę na bębnach, talerzach i dzwonkach, które są tradycyjnymi instrumentami świątynnymi.
 
 
Na zakończenie wydarzenia odbyło się skromne przyjęcie, zorganizowane w zaprzyjaźnionej Pracowni Witraży. Na pamiątkę wizyty w nowosądeckiej parafii, mnisi otrzymali szklany medalion autorstwa Dominika Chmielewskiego, z wygrawerowaną Różą Lutra.
 
Pobyt mnichów z Drepung w Polsce był koordynowany przez Fundację TIBET HOUSE z Warszawy, a koncert w Nowym Sączu przygotowała grupa wolontariuszy przy wsparciu Muzeum „manggha”, Instytutu Religioznawstwa UJ, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nowym Sączu i osób prywatnych.
 

Dominik Chmielewski