english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nominacja ks. ppłk. Mirosława Woli

ks. ppłk Mirosław WolaW dniu dzisiejszym (7.04.2010) w siedzibie Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej z rąk gen. bryg. Janusza Bojarskiego nominację na Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odebrał ks. ppłk Mirosław Wola.
   
Ks. Mirosław Wola obejmie obowiązki z dniem 12 kwietnia 2010 r.
 
Kandydatem na stanowisko Ewangelickiego Biskupa Wojskowego - Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. ppłk Mirosław Wola został wybrany dnia 18 marca 2010 roku podczas wspólnego posiedzenie Konsystorza i Rady Synodalnej - Kolegium Wyborczego.
 

Ks. Mirosław Wola urodził się 26 lutego 1967 r. w Sosnowcu, w rodzinie związanej z parafią luterańską w Mysłowicach. Ukończył 5-letnie technikum Maszyn Górniczych. Po maturze podjął pracę w kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach. Po 4 latach zrezygnował z pracy i rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukończył je i obronił pracę magisterską na temat „Bóg jest symbolem Boga – resymbolizacja języka religii w myśli P. Tillicha”. Po ukończeniu studiów został skierowany na praktykę w parafii w Wiśle Czarnym, później w Goleszowie, a od 1998 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Ordynowany 14.11.1999 w Cieszynie. Po ordynacji kontynuował służbę jako wikariusz w parafii gorzowskiej, od 2003 roku jest tam proboszczem administratorem. Od 1998 roku pełni również funkcję kapelana szpitalnego. Od 1999 roku jest kapelanem wojskowym Śląskiego Okręgu Wojskowego, na terenie 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej. Jest członkiem Forderkreis Oekumenisches Europa Centrum e.V we Frankfurcie nad Odrą.

 
Ks. M. Wola jest żonaty, ma trójkę dzieci. Jego hobby to sport, szczególnie siatkówka oraz pływanie, a także literatura i historia powszechna.