english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowa publikacja o dziejach parafii w Mikołajkach

 

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja na temat ewangelicyzmu na Mazurach. Stanowi ona 18. numer serii: Moja Biblioteka Mazurska.

 

Autor, Dominik Krysiak, jest historykiem i doktorantem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także pracownikiem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na społeczno-politycznej historii Warmii i Mazur po 1945 r.
 
W swej najnowszej książce, Autor pochodzący z Mikołajek, prezentuje dzieje tamtejszej parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945-2007. Czyni to na tle zmian społeczno-polityczno-kościelnych, jakie w tamtym okresie objęły całe Mazury.
 

Na okładce można przeczytać: Mikołajska parafia ewangelicka jest jednym z najstarszych ośrodków reformacyjnych na Mazurach. Istnieje nieprzerwanie od niemalże pięciuset lat, a do końca II wojny światowej należała do najliczniejszych zborów protestanckich w regionie.

 
Książka „Ewangelicy w Mikołajkach” przedstawia powojenne dzieje parafii na tle historii miasta i jego mieszkańców.
 
Omówiono w niej także proces budowania struktur Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Mazurach oraz jego relacje z władzami państwowymi i aparatem bezpieczeństwa PRL. Równie ważnym aspektem publikacji jest charakterystyka socjologiczna i demograficzna społeczności mazurskiej zamieszkującej mikołajską parafię, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie zaszły po 1945 roku.
  
Zasadnicza część książki poświęcona jest postaci wieloletniego proboszcza parafii (1946–1985) Władysława Pilcha-Pilchowskiego, jego działalności duszpasterskiej, kulturowej, postawie wobec wiernych, przełożonych i władz. Dziełem życia księdza było założenie istniejącego do dzisiaj w Mikołajkach Muzeum Reformacji Polskiej. W niniejszej pracy omówiono historię tej placówki, w aneksie przedstawiono inwentarz jej zbiorów.
 
Praca „Ewangelicy w Mikołajkach” to opowieść o odchodzącym do historii mazurskim świecie pięknie położonego miasteczka.

W książce zamieszczono kilkadziesiąt unikatowych zdjęć, map i tabel.

***

Książkę można nabyć m. in.:

- Oficyna Wydawnicza RETMAN: http://www.mojabibliotekamazurska.pl/

- Parafia ewangelicko-augsburska w Mikołajkach

- Księgarnia, Pl. Wolności 3, 11-730 Mikołajki