english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O Spitsbergenie w Koszalinie

Spitsbergen w obiektywie aparatu fotograficznego - polarne impresje w Koszalinie

 
12 lutego 2010 r. Parafialne Centrum Luterańskie w Koszalinie gościło Krzysztofa Marię Różańskiego, żeglarza i polarnika, a także magistranta Wydziału Teologii Ewangelickiej ChAT w Warszawie. Gość przybył na zaproszenie ks. Janusza Staszczaka, proboszcza parafii oraz Koszalińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
  
Tematem spotkania były osobiste impresje z pobytu na Spitsbergenie. Pasjonujące żeglarskie opowieści wzbogacone były licznymi zdjęciami ukazującymi surowe piękno polarnego krajobrazu: wielkie lodowce, potężne góry wyrastające wprost z morza, zawsze pokryte śniegiem. Krótkie, arktyczne lato wybucha na krótko skromnymi kolorami kwitnącej tundry. Długi dzień bez zmierzchu i nocy. Ludzie tu mieszkają stale w dwóch osiedlach. W jednym z nich znajduje się położona najdalej na północ świątynia luterańska.
    

Luterański kościół w Longyearbyen           foto: Krzysztof Maria Różański
 
Spitsbergen to największa wyspa w norweskim archipelagu Svalbard, którą odkrył w XVI w. Holender, Willem Barents. Przez długi czas była w Arktyce bazą dla rybaków i wielorybników, ale kiedy odkryto złoża węgla kamiennego, stała się obiektem zainteresowań biznesowych. Poszukiwania innych kopalin trwają cały czas. Traktat Paryski z 1929 r. pozwala na ich swobodne wydobycie, pod warunkiem prowadzenia systematycznych badań naukowych tego obszaru. Polska posiada na wyspie stacje badawcze prowadzone przez Polską Akademię Nauk oraz kilka polskich uniwersytetów.
 
 
 
Koszaliński Oddział PTEw ma w planie następne spotkania, najbliższe będzie miało miejsce podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w Koszalinie w dniach 5- 6 marca 2010.
 
Tekst i foto: Romuald Długosz