english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Obrady Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej

Tegoroczna dwudniowa IV Sesja IV Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej odbyła się w dniach 26 i 27 lutego 2010 roku w Koronowie k/Bydgoszczy.
 
W pierwszym dniu ks. dr Adrian Korczago wygłosił referat „Wkład duszpasterstwa, w kontekście chrześcijańskiej wiary, w nadawaniu życiu znaczenia”. Referent wywołał interesującą dyskusję i dzielenie się doświadczeniami zarówno przez duchownych, jak i świeckich synodałów.
 

Drugi dzień obrad rozpoczął się nabożeństwem ze Spowiedzią i Komunią Świętą, na którym kazanie wygłosił zwierzchnik diecezji, bp Michał Warczyński.

 
Po powołaniu prezydium, jednogłośnym przyjęciu porządku obrad oraz odczytaniu protokołu z poprzedniej sesji, sprawozdanie z życia diecezji przedstawił bp Michał Warczyński. Duże zainteresowanie wzbudziły dane statystyczne. Największą parafią jest Gdańsk-Sopot. Zwiększyła się ilość dzieci objętych nauczaniem kościelnym oraz liczba ślubów. W dwóch parafiach przybyły dwie szkółki niedzielne. Zmniejszyła się, niestety ilość osób płacących składki kościelne oraz liczba przystępujących do Sakramentu Ołtarza. Duże zainteresowanie wzbudziły wydawnictwa książkowe, których autorami lub współautorami są ewangelicy zamieszkali na terenie Diecezji. W 2009 roku zostało wydanych sześć publikacji.
 
Po sprawozdaniu księdza Biskupa przyjęto sprawozdania duszpasterzy funkcyjnych. Ustalono również, że duszpasterstwo wojskowe też złoży swoje sprawozdanie na najbliższej sesji synodu diecezjalnego.
  
Synod przyjął sprawozdanie finansowe, udzielił absolutorium Radzie Diecezjalnej oraz uchwalił budżet na 2010 rok.
  
J.B.W.