english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oficjalne kondolencje przesłane po śmierci ks. bp. Mieczysława Cieślara (krajowe)

Warszawa, dnia 21 IV 2010

Prawosławny Metropolita

Warszawski i całej Polski

 
Jego Ekscelencja, Bp. Jerzy Samiec

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa

 
Ekscelencjo, Drogi Bracie w Chrystusie!
 
Z wielkim bólem w sercu, smutkiem i żalem otrzymałem wiadomość o nagłej tragicznej śmierci śp. J.E. Biskupa Mieczysława Cieślara, Biskupa Diecezji Warszawskiej, którego znałem z lat studenckich, ceniłem i szanowałem za jego szczególny urok dobroci.
 
Do bólu, który przeżywa Ekscelencja i Kościół Ewangelicko-Augsburski w związku z tragiczną śmiercią Ks. płk. Adama Pilcha, dołącza się nowe doświadczenie.
 
Łączę się z Waszymi przeżyciami, których doświadczacie.
 
Wyrażam w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i własnym, szczere współczucie. Pan życia i śmierci niech obdarzy Jego duszę wiecznym pokojem.

Wieczna mu pamięć!

 
+Sawa

Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski

 
 
------------------------------------------------------------------------------

Biskup Naczelny

Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

 
20 kwietnia 2010
 

Na ręce Jego Ekscelencji Biskupa Kościoła ks. bp. Jerzego Samca, pragnę w imieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i własnym, przekazać Duchowieństwu, Rodzinie, i Wiernym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego szczere wyrazy współczucia w związku z tragiczną śmiercią Jego Ekscelencji ks. bp. Mieczysława Cieślara, który był Zastępca Biskupa Kościoła, a także Zwierzchnikiem Diecezji Warszawskiej i Proboszczem parafii w Łodzi.

 
Zmarłego Biskupa znałem od 1968 r., wówczas jako studenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miałem to szczęście, aby ze ś. p. Biskupem Mieczysławem studiować teologię na jednym roku. W latach 1997-2007, będąc biskupem Diecezji śląsko-łódzkiej, poznałem Biskupa jako niezwykle oddanego swojemu Kościołowi i sprawom ekumenii.
 
Ksiądz Biskup Mieczysław Cieślar pozostanie w mojej pamięci jako duchowny , który zawsze dawał świadectwo wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła.
 
Biskup M. Ludwik Jabłoński
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Zarząd Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej

 
Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.
 
Ks. bp Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Czcigodny Księże Biskupie,
 
Do głębi przejęci i zasmuceni, po raz drugi w odstępie tygodnia, wysyłamy na ręce Księdza Biskupa najszczersze kondolencje od wiernych i kierownictwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, tym razem po tragicznej śmierci ks. bp. Mieczysława Cieślara, zwierzchnika Diecezji Warszawskiej i zastępcy Czcigodnego Księdza Biskupa.
 
Prosimy o przekazanie tych kondolencji Rodzinie Zmarłego, Jego Przyjaciołom i Współpracownikom.
Łączymy się w bólu i modlitwie ze wszystkimi cierpiącymi z powodu tej śmierci.

Cały kraj jeszcze nie otrząsnął się z tragedii smoleńskiej, jeszcze nie pochowano wszystkich jej Ofiar, a tu niespodziewanie dla wszystkich ginie ks. bp Cieślar. Zważywszy na okoliczności poprzedzające wypadek Księdza, można by rzec, iż stał się ostatnią Ofiarą katastrofy smoleńskiej.

 
To kolejny wielki cios dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a dla wszystkich nas przesłanie: memento mori.
 
Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za służbę, jaką dla swojego Kościoła, Parafii i Kraju pełnił ks. bp Cieślar. Zawsze pamiętać będziemy Jego uśmiech, życzliwość i ciepło, jakie wokół roztaczał.
 
Z utęsknieniem oczekujemy chwili powrotu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który otrze z oczu zbawionych wszelką łzę „i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie” (Księga Apokalipsy 21,4)
 
Przewodniczący Kościoła

Adwentystów Dnia Siódmego w RP

pastor Paweł Lazar

 
------------------------------------------------------------------------------
 
Konferencja Episkopatu Polski
 
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010 r.
 
Jego Ekscelencja

Ks. Bp Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!
 
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnym odejściu do Domu Pana tragicznie zmarłego w wypadku samochodowym Bpa Mieczysława Cieślara, zastępcy biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ból jego odejścia potęguje świadomość, że zmarły wracał z Warszawy, gdzie uczestniczył w uroczystościach żałobnych upamiętniających ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
 
Na ręce Księdza Biskupa składamy Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu wyrazy solidarności w żałobie z powodu śmierci wybitnego duchownego, teologa – biblisty, znawcy języka greckiego i kultury starożytnej, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W obliczu tragedii łączymy się w cierpieniu także z Rodzina zmarłego Bpa M. Cieślara, która straciła oddanego męża i ojca. Pełni współczucia pragniemy przekazać im słowa serdecznej pociechy i zapewnienia o modlitwie.
 
Zanurzeni w tajemnicę wielkanocnego zwycięstwa Chrystusa powtarzamy za św. Pawłem słowa będące fundamentem naszej Nadzie: „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,8-9). W duchu tej nadziei, która niesie nam zapowiedź życia wiecznego, prosimy w naszych modlitwach, aby Bóg bogaty w miłosierdzie przyjął Bpa Cieślara do grona zbawionych.
 
+Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący KEP

 
+Stanisław Budzik

Sekretarz Generalny KEP

 
  
------------------------------------------------------------------------------
 
Warszawa, 21.04.2010 r.
 
+ Wiktor Wysoczański

Biskup Zwierzchnik

Kościoła Polskokatolickiego w RP

 
Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Jerzy Samiec

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Ekscelencjo, Księże Biskupie,

 
Na ręce Księdza Biskupa Zwierzchnika w imieniu własnym i Kościoła Polskokatolickiego w RP składam wyrazy współczucia i smutku z powodu tragicznej śmierci Śp. Księdza Biskupa Mieczysława Cieślara.
 
W ostatnim czasie Kościół Ewangelicko-Augsburskim w RP w tragicznych okolicznościach stracił tak wspaniałych dwóch Synów. Dołączamy się do Waszego żalu i bólu jaki przepełnia serca duchowieństwa i wiernych Waszego Kościoła. Łączymy się również w gorącej modlitwie za zmarłego Biskupa Mieczysława z ufnością, że Jezus – Pan Powszechnego i Apostolskiego Kościoła przyjmie Go do wiecznej i szczęśliwej radości w Domu Ojca Niebieskiego za wierną duszpasterską i biskupią posługę.
 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.
 
Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Caritas Polska
 
Warszawa, 20 kwietnia 2010 r.
 
Jego Ekscelencja

Ks. bp Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Kancelaria Biskupa Kościoła

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie

 
Z bólem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci ks. bp. Mieczysława Cieślara, zwierzchnika Diecezji Warszawskiej i zastępcy Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezesa Diakonii Diecezji Warszawskiej, która miała miejsce w godzinach nocnych, w niedzielę 18 kwietnia br.
 

Prosimy o przyjęcia serdecznych wyrazów współczucia i zapewnienie o modlitwie za tych, których ta śmierć zasmuciła.

 
Z należnym szacunkiem

Ks. Marcin Brzeziński

Zastępca dyrektora

 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Włodzimierz R. Juszczak, OSBM

Biskup Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej

Kościoła Grekokatolickiego
 

Wrocław, dnia 21.04.2010 r.

 
Jego Ekscelencja

Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Chrystus Zmartwychwstał!
 
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie,
 
Na ręce Waszej Ekscelencji, w imieniu własnym, duchowieństwa i wiernych Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego w Polsce, pragnę przekazać serdeczne słowa współczucia i bólu w związku z tragiczną śmiercią bp Mieczysława Cieślara, zastępcy Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zwierzchnika Diecezji Warszawskiej i proboszcza luterańskiej parafii w Łodzi, który zginął w drodze z Warszawy, gdzie modlił się za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
 
Naszą modlitwą obejmujemy również św. p. ks. płk Adama Pilcha, ewangelickiego kapelana wojskowego, który wraz z całą delegacją państwową nie powrócił z uroczystości rocznicowych w Katyniu.
 
W obliczu jednej i drugiej tragedii, łączymy się w modlitwie z całą Polską i wszystkimi jej obywatelami, z rodzinami tragicznie zmarłych, szczególnie zaś z Waszą Ekscelencją, duchowieństwem i wiernymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W dniu dzisiejszym, w ewangelickiej katedrze we Wrocławiu, będę się modlił za zmarłego Biskupa Mieczysława i ks. Adama.

 
Z pamięcią w modlitwie

+ Włodzimierz R. Juszczak, OSBM

Biskup Wrocławsko-Gdański

 
 
------------------------------------------------------------------------------

 

Alians Ewangeliczny w RP

Rada Krajowa

 
Warszawa, dnia 22 kwietnia 2010
 
Ks. Biskup Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Z powodu śmierci Ks. Bp. Mieczysława Cieślara Członkowie Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej składają całemu Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu, a także rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom najszczersze i najgłębsze wyrazy współczucia z powodu ogromnej straty. Jesteśmy głęboko zasmuceni tą tragedią i łączymy się w bólu i smutku ze wszystkimi płaczącymi. Modlimy się do Boga Wszechmogącego o wsparcie i siłę dla nich w tych trudnych momentach.
 
Prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych kondolencji.
 
Z wyrazami szacunku
 
Pastor Władysław Dwulat

Sekretarz Generalny

Aliansu Ewangelicznego w RP