english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oficjalne kondolencje przesłane po śmierci ks. gen. Adama Pilcha (zagraniczne)

Światowa Federacja Luterańska

Biuro Sekretarz Generalnego

 
Biskup Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Konsystorz

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
12 kwietnia 2010
 
Drogi Biskupie,

Szanowni siostry i bracia z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

wspólnie z Polakami i polskimi Kościołami ogólnoświatowa rodzina Światowej Federacji Luterańskiej jest zszokowana tragedią która dotknęła Wasz naród. W strasznym wypadku ostatniej soboty Wasz kraj utracił wielu ze swoich najbardziej wybitnych liderów – mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili swoje życie pracy na rzecz pomyślności Waszego narodu, polepszenia jego rządów politycznych, sytuacji ekonomicznej oraz socjalnemu zrównoważeniu, a także wspieraniu wspólnej tożsamości i wzmacnianiu duchowych i etycznych wartości w społeczeństwie polskim.

Wraz z Waszym Kościołem i tak wielu innymi na całym świecie modlimy się za rodziny ofiar i powierzamy ich boskiej, miłosiernej opiece. Szczególnie w naszych modlitwach wspieramy rodzinę ks. Adama Pilcha, pełniącego obowiązku Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, oraz jego zbór, parafię Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Ceniony i wierny sługa Waszego Kościoła, ks.Adam Pilch był częścią ekumenicznej delegacji podróżującej tym samym samolotem. Pamiętamy także o innych Kościołach w Polsce, które w tej tragedii utraciły przywódców i towarzyszy w służbie Chrystusowi, prosimy o przekazanie naszych najszczerszych wyrazów współczucia Waszym ekumenicznym partnerom.

Miejsce wypadku niedaleko Katynia, w czasie kiedy Polska wspomina masakrę tak wielu swoich obywateli, która dokonała się w tym miejscu w 1940 roku, przywołuje w Polakach i we wszystkich nas w Europie i na świecie bolesne wspomnienia przeszłości. Ten ból – wraz z tęsknotą za uzdrowieniem wspomnień i pojednaniem – był wyraźnie widoczny w ubiegłych dniach, kiedy tak wielu Polaków zbierało się publicznie by wyrazić swoją żałobę, a także w wielu kondolencjach płynących do Polski z wielu zakątków świata. Pośród tak głębokiego bólu widok przywódców Polski i Rosji stojących wspólnie w żalu i solidarności oraz współpracy celem wyjaśnienia okoliczności wypadku daje nadzieję.

Boże plany względem Bożych ludzi są często dla nas ukryte, kiedy my, wędrując w ciemnościach, poszukujemy sensu i znaczenia. Niech Bóg prowadzi Was i Wasz naród do światła, które oświeca nasz świat z otwartego grobu w Getsemani. Niech wielkanocna wieść o zmartwychwstaniu, w której udział został nam przyobiecany będzie dla was pocieszeniem.

 
Wasz w Chrystusie

Ks. dr Ishmael Noko

Sekretarz Generalny

 
--------------------------------------------------------------------------------------

Martin –Luther-Bund

 
Ks. bp Jerzy Samiec

Ul. Miodowa 21

00-245 Warszawa

 
13 kwietnia 2010
 
Wielce Szanowny Księże Biskupie, drogi Bracie,

tym listem pragnę wyrazić głębokie współczucie całej wspólnoty Martin-Luther-Bund, na czele z jej przewodniczącym bp. dr. Weiss, Biskupem regionalnym Ratyzbony, dla Waszego kraju, Waszego Kościoła i dla rodziny ks. Adama Pilcha.

Wiadomość o tragicznej katastrofie lotniczej niedaleko Smoleńska, wraz z informacją, że brat Adam Pilch także znalazł śmierć na pokładzie prezydenckiego samolotu oraz Oświadczeniem Waszego Synodu umieściliśmy natychmiast na naszej stronie internetowej: http://www.martin-luther-bund.de/. Ta wiadomość była otwartym wyrazem naszej solidarności i łączenia się w żałobie z Wami.

W Oświadczeniu Waszego Synodu mówicie o koniecznej teraz solidarności: „Wyrażamy przekonanie, że pamięć o Nich, wytyczone przez nich drogi postępowania a także możliwość odbudowania silnej jedności spowodowana Ich odejściem mogą pomóc nam w tym niezwykle bolesnym doświadczeniu.”. Winniście wiedzieć, że także my w Martin-Luther-Bund jesteśmy złączeni w tej pamięci i jedności. Żywo pamiętam wizytę sprzed lat w Waszym Kościele, w czasie której mogłem brać udział w nabożeństwie wspólnie z bratem Adamem Pilchem. Tamto spotkanie i duchowa społeczność pozwala mi współodczuwać ogrom straty, której doznał Wasz Kościół.

Niech Bóg przyjmie zmarłych do swojej chwale i pozwoli im ją oglądać. Niech pocieszy tych, którzy pozostali i da im nowej otuchy dla życia. Proszę o przekazanie moich kondolencji także wdowie po bracieAdamie Pilchu!
 

Pozostając w łączności zaangażowania dla luterańskiego Kościoła

Wasz

Ks. dr. Rainer Stahl

Sekretarz Generalny Martin-Luther-Bund

 
--------------------------------------------------------------------------------------

Światowa Rada Kościołów

Sekretariat generalny

 
Biskup Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Konsystorz

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Genewa, 13 kwietnia 2010
 
Wasza Ekscelencjo,

w imieniu Światowej Rady Kościołów pragnę wyrazić nasz głęboki żal na wiadomość o wypadku w Smoleńsku w sobotę, w którym dziewięćdziesiąt siedem osób straciło życie. Dla Polski strata prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony, wiodących polityków, dowódców wojskowych, znanych osobistości życia finansowego i kulturalnego Polski, a także duchowieństwa różnych wyznań jest ogromnym brzemieniem.

Wiemy także o śmierci ks. płk. Adama Pilcha, zastępcy Ewangelickiego Biskupa Wojskowego z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Proszę przyjąć nasz kondolencje z powodu tej ciężkiej straty dla Waszego Kościoła.

Zapewniamy, że nasza społeczność Kościołów pogrążona jest w żałobie z Wami w tych smutnych dniach, wspólnie z obywatelami Polski, oraz o naszej modlitwie o uzdrowienie tej głębokiej straty, która poniosła Polska, a także cały świat.

 
Szczerze oddany

Georges Lemopoulos

Zastępca Sekretarza Generalnego

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Dzieło Gustawa Adolfa

 
Biskup Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Wielce Szanowny Księże Biskupie, Drogi Bracie,

dopiero co cieszyłem się, że mógł Ksiądz Biskup wziąć udział i przekazać pozdrowienia na wprowadzenia naszego nowego Sekretarza Generalnego pastora Enno Haaks w Lipsku. Teraz łączymy się w smutku i bólu. Wiele sióstr i braci w Dzieła Gustawa Adolfa Ewangelickiego Kościoła Niemiec jest od zeszłej soboty swoimi myślami nie tylko z polskim narodem, ale również z naszym polskim Kościołem partnerskim. Nieomal jednocześnie z wiadomością o tragicznej śmierci polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką, a także licznych wysokich rangą polityków, wojskowych oraz bliskich zamordowanych 70 lat temu w Katyniu Polaków dosięgła nas, przekazana przez przyjaciół Dzieła Gustawa Adolfa, takich jak pani Wanda Falk, wiadomość, że pośród śmiertelnych ofiar tego wypadku znalazł się także ks. Adam Pilch z Warszawy, będący także kapelanem wojskowym. Wiemy, jak wielkim poważaniem ks. Pilch cieszył się w swojej Parafii i swoim Kościele, ale także w Niemczech wśród tych, którzy mieli okazję go poznać. Świadek Chrystusa, którego wiara i nadzieja emanowała i były także nadzieją jego Kościoła. Jego żona Kornelia Pilch jest szczególnie znana i ceniona w Pracy wśród kobiet w Dziele Gustawa Adolfa. Z nią, z jej rodziną i jej Kościołem dzielimy głęboki ból po stracie męża i ojca, stracie wiernego i przekonywującego sługi Ewangelii.

Z Ewangelii możemy, dzięki Bogu, czerpać szczególną nadzieję dla naszych zmarłych. Dlatego na nagrobku moich rodziców, w stronę których skierowane są teraz moje myśli, jest wypisany następujący wiersz biblijny: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! z 1 Listu do Koryntian. Z tego próbujemy zaczerpnąć choć trochę pociechy. Wiemy przy tym, że smutek nie tylko polskiego narodu, ale i Waszego Kościoła jest wielki. Bierzemy w nim udział z sercami sąsiadów, który z wrogów stali się przyjaciółmi, z sercami sióstr i braci.

 
Złączeni w bólu i nadziei pozdrawiam serdecznie Księdza Biskupa w imieniu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa i jej głównych grup.
 
Twój

Wilhelm Hüffmeier

Przewodniczący Dzieła Gustawa Adolfa

 
--------------------------------------------------------------------------------------
  

Ewangelicki Kościół Niemiec

 
Biskup Jerzy Samiec

Prezes Synodu ks. Waldemar Pytel

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Wielce szanowny ks. bp. Jerzy Samiec,

Wielce szanowny ks. bp. Marek Izdebski,

z wielkim zmieszaniem i głębokim smutkiem przyjęliśmy w Ewangelickim Kościele Niemiec wiadomość o katastrofie lotniczej w zeszłą sobotę, która przyniosła liczne ofiary śmiertelne.

Dzielimy smutek wobec tego cierpienia z rodzinami zmarłych, z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Reformowanym w Polsce, wszystkimi chrześcijankami i chrześcijanami oraz całą ludnością w Polsce.

W naszych modlitwach wstawinniczych wobec tego nieszczęścia ofiar i ich krewnych przypominamy sobie pocieszające biblijne słowo przeznaczone na pierwszy tydzień po Wielkanocy z 1 Listu Piotra 1,3: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.”

 
Z kondolencjami i w łączności w naszej wierze w Chrystusa

Nikolaus Schneider

Pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Ewangelicko-luterański Kościół Węgier

Diecezja Północna

 
Biskup Jerzy Samiec

Biskup Kościoła

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Budapeszt, 12.04.2010
 
Drogi Bracie Biskupie,

głęboko wstrząśnięci przyjęliśmy na Węgrzech wiadomość o katastrofie lotniczej w sobotę 10 Kwietnia 2010, w której śmierć poniósł prezydent Kaczyński wraz z towarzyszącą mu delegacją. Szczególnie tragiczny jest fakt, że wypadek ten wydarzył się uczestnikom uroczystości upamiętniających męczenników katyńskich. Na Węgrzech jesteśmy w stanie dobrze zrozumieć, jak głęboko w sercu polskiego narodu żyją brutalne wydarzenia sprzed 70 lat. W ostatnich dwóch dniach możemy obserwować wiele znaków mówiących, że węgierski naród bierze udział w smutku Polaków. W sobotni wieczór w centralnym miejscu Budapesztu, pod pomnikiem polskiego generała Józefa Bema zapalając świece wspominaliśmy ofiary katastrofy. W środę zostało odprawione ekumeniczne nabożeństwo żałobne w budapesztańskiej katedrze. Węgierski rząd uchwalił, że w dzień pogrzebu także na Węgrzech zostanie ogłoszona żałoba narodowa. Jako luterańscy bracie i siostry, w szczególny sposób bierzemy udział w Waszym smutku, wiedząc, że wśród ofiar katastrofy jest także ks. Adam Pilch, zastępca Biskupa Wojskowego. Pociecha od naszego Pana niech będzie z pogrążonymi w żałobie członkami rodziny i przyjaciółmi i, z Wami wszystkimi. W sobotę wieczorem przesłałem pismo okólne do duchownych naszego Kościoła z prośbą o przynoszenie w modlitwie ofiar i żałobników w czasie nabożeństw.

 
W imieniu całego naszego Kościoła, a w szczególności w imieniu biskupa Kościoła János Ittzés i Generalnego Inspektora Gergely Pröhle, chciałbym wyrazić swoje kondolencje.
 
Złączony w Chrystusie

Twój Brat,

Támas Fabiny, Biskup

 
--------------------------------------------------------------------------------------

Ewangelicko-Luterański Kościół Krajowy Saksonii
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski

w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Drodzy Bracia,

wiadomość o straszliwym nieszczęściu, które nawiedziło Wasz kraj i kosztowało życie miedzy innymi Waszego prezydenta, wstrząsnęło także ewangelicko-luterańskimi chrześcijanami w Saksonii. Chciałbym w imieniu naszego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Saksonii przekazać Wam swoje szczere wyrazy współczucia.

Straciliście swojego prezydenta, a wraz z nim wiele ważnych kobiet i mężczyzn w Waszym kraju w mgnieniu oka, w którym pojawiła się nadzieja, że wspomnienie zbrodni, które łączycie z nazwą Katyń, w geście pojednania będzie mogło znaleźć swoje ujście. Mamy nadzieję, że testament zmarłych wypełni się w takim sensie.

Należy to do wysoce cenionych przeze mnie cech Waszego narodu, niezależnie od wyznania, że w czasach cierpienie szukacie pociechy i ufności w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję i modlę się o to z całego serca, by Bóg dał Wam, Waszemu Kościołowi i Waszemu narodowi siłę.

 
Wasz

Jochen Bohl

Biskup Krajowy

 
--------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Ewangelicko-Luterański Kościół

 
Biskup Jerzy Samiec

Konsystorz

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
14 kwietnia 2010
 
Kondolencje z powodu śmierci ks. płk. Adama Pilcha
 
Wielce szanowny Księże Biskupie, Drogi Bracie,

w imieniu Samodzielnego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Niemczech chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi i Waszemu Kościołowi nasze serdeczne wyrazy współczucia i kondolencje z powodu śmierci ks. płk. Adama Pilcha. W Psalmie 46 czytamy: Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Jest wielkim utrapieniem, to co spotkało Wasz kraj i Wasz Kościół. W tym wszystkim Bóg będzie Waszą ufnością, mocą i pomocą.

Moje myśli i wstawiennicza modliwtwa są szczególnie z krewnymi zmarłego w katastrofie brata w urzędzie ks. płk. Adama Pilcha. Sam Bóg wzmocni w Was pewność nowiny wielkanocnej naszego zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela. Jeśli to możliwe serdecznie proszę o przekazanie rodzinie ks. Adama Pilcha naszych kondolencji.

Obraz smutku polskiego narodu, który można było zobaczyć w naszych mediach w ostatnich dniach bardzo mnie poruszył. Chciałbym Was w tych godzinach utrapienia i rozstania zapewnić o duchowej i osobistej bliskości Samodzielnego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech. Nasze modlitwy wstawiennicze są przy Was!

By umocnić tą więź chętnie odwiedzę w tym lub w przyszłym roku Warszawę, lub równie chętnie będę gościł Księdza Biskupa u siebie w Hanowerze, byśmy mogli osobiście się poznać, skoro nie byłem w stanie wziąć udziału w konsekracji Księdza Biskupa.

W pewności zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pozdrawiam serdecznie Księdza Biskupa i Wasz Kościół.

 
Wasz

Biskup Hans-Jörg Voigt

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Synod Oregon

Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki

 
13 kwietnia 2010 r.
 
Najprzewielebniejszy ks. Jerzy Samiec

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Drogi Księże Biskupie,

ze złamanym sercem piszę do Księdza Biskupa w obliczu tak znaczącej polskiej straty. My, którzy jesteśmy Waszymi braćmi i siostrami Synodu Oregon Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ameryki, zanosimy Was w naszych modlitwach, tak jak Wy zanosicie Waszych współobywateli i Kościół w swoich.

Bolejemy nad stratą Waszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony. Nad śmiercią ks. Adama Pilcha płaczemy udręczeni wraz z Wami. Wielu liderów Waszego kraju, którzy polegli w tym tragicznym wypadku oraz ich rodziny także znajdują miejsce w naszych modlitwach.

Dlatego, że wielu z nas tutaj w Synodzie Oregonu towarzyszyło Wam, brało udział wraz z Wami w nabożeństwach, otrzymywało Wasze prezenty jesteśmy głęboko poruszeni. Otrzymałem wiele telefonów i e-maili od wieli z nich, chcących dobrze Wam życzyć i pokazać mi, że są z Wami w tym czasie.

W naszym cierpieniu wołamy ze świętymi z Objawienie św. Jana, Jak długo o Panie? Także w tym okresie zmartwychwstania słyszymy słowa naszego Pana Pokój Wam. Obyście odnaleźli ukojenie w Bożej miłości, a także nadzieję na przyszłość nawet w Waszym bólu.

 
Z wyrazami miłości

Biskup Dave Brauer-Rieke

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Ewangelicki Kościół Braci Czeskich

 
Ks. bp Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Praga, 12. Kwietnia 2010
 
Wielce szanowny Bracie, Księże Biskupie, Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie,

z powodu tragicznej śmierci Waszego prezydenta Lecha Aleksandra Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, wysokich reprezentantów Kościołów, armii, życia politycznego i Federacji Rodzin Katyńskich składamy nasze głębokie kondolencje.

Poprzez tragedię 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku jesteśmy głęboko dotknięci. Nie mamy słów, które mogłyby wyrazić nasz smutek. Ta tragedia dotknęła także nas, żyjących wraz z Wami w zacieśniającym się europejskim sąsiedztwie.

Prosimy Boga, naszego Ojca, by Was pocieszył w Waszym smutku.

Prosimy o to, by okropności, które spotkały Wasz naród w roku 1940 i 2010 koło Smoleńska nie zakryły nadziei, którą mamy w Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu.

Ze szczerymi wyrazami współczucia

Wasze siostry i bracia z Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich w Republice Czeskiej

 
Lia Valkov á

Kurator synodalna

Daniel Ženatý

1. Zastępca Seniora Synodalnego

 
--------------------------------------------------------------------------------------

 

Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania na Słowacji

 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
12 kwietnia 2010
 

Wyrazy szczerych kondolencji

Pragniemy wyrazić szczere kondolencje z powodu nieoczekiwanej tragedii, która dotknęła Wasz kraj, obywateli i Wasz Kościół.

Głęboko zasmuceni słuchaliśmy o nagłej śmierci wszystkich delegatów i reprezentantów Polski, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką, którzy byli na pokładzie rozbitego samolotu. Pragniemy wyrazić nasze współczucie. Ta tragedia musi oznaczać wielką stratę dla Waszego kraju, narodu, Kościoła, a także dla rodzin ofiar tragedii.

Zanosimy Was w naszych modlitwach i wyrażamy nadzieję, że pamięć o nich pomoże przetrwać nam ten trudny czas.

Niech Bóg Wam błogosławi i da nadzieję i siłę do przezwyciężenia tego bólu.

 
Wasz w Chrystusie

Miloš Klátik

Biskup Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania na Słowacji

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Ewangelicki Kościół Hesji-Nassau

Biskup Jerzy Samiec

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

Darmstadt 13 kwietnia 2010

 
Wielce szanowny Księże Biskupie,

ze zmieszaniem i przerażeniem dowiedziałem się pod koniec tygodnia o upadku polskiego rządowego samolotu koło Smoleńska i śmierci Waszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, a także pozostałych wysokich rangą członków władz i żołnierzy. Wśród ofiar znalazł się także pełniący obowiązki Biskupa Wojskowego ks. Adam Pilch, zasłużony członek Waszego Synodu i Kościoła. Jest to sraszne wydarzenie dla polskiej ludności i członków Waszego Kościoła.

W imieniu władz naszego Kościoła pragnę złożyć głębokie wyrazy współczucia i kondolencje. Możemy tylko przeczuwać jakie nowe rany pozostawi ten tragiczny wypadek na drodze do Katynia. Dla Was i ludzi w Polsce Katyń jest miejscem złączonym z okropnymi wspomnieniami masakry dokonanej przez sowieckie tajne służby 70 lat temu i okrutną śmiercią ponad 22 tysięcy członków ówczesnej polskiej elity.

Niech Bóg wspiera Was i ludzi w Polsce w tych dniach głębokiego smutku.

Z bratnimi pozdrowieniami

 
Dr. Volker Jung

Przewodniczący Kościoła

 
--------------------------------------------------------------------------------------

Diecezja Uppsala Kościoła Szwecji

 
Drogi Księże Biskupie, drodzy przyjaciele,

wiadomość o niewyobrażalnym i strasznym, które uderzyło Polaków dotarła do nas i pragniemy wyrazić naszą solidarność i głębokie współczucie. Robimy to w imieniu Diecezji Uppsala. W oparciu o nasze partnerstwo rośnie powiększająca się przyjaźń, kiedy to się stało czuliśmy się bardzo mocno przy Was.

Jesteście w naszych myślach oraz modlitwach i jesteśmy przekonani, że Wy jako Kościół odegracie znacząca rolę we wspieraniu Polaków w smutku i przerażeniu, które teraz zwycięża.

Piszemy do Was w miłości i wierze, które razem dzielimy,

 
Ragnar Persenius

Biskup Diecezji Uppsala

Mats Langergren, osoba kontaktowa ds. wymiany z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce

 
--------------------------------------------------------------------------------------

Niemiecki Ewangelicko-Luterański Kościół Ukrainy

 
13 kwietnia 2010
 
Drogi Bracie,

wiadomość o strasznej katastrofie lotniczej, która miała miejsce w ubiegłą sobotę, dotknęła także nas głęboko. Jesteśmy z Wami w smutku i zmieszaniu związanym z tym, że wraz z prezydentem Waszego kraju straciła życie duża liczba dalszych ważnych reprezentantów i decydentów. Jako szczególnie tragiczny moment odczuwamy, że stało się to podczas podróży pojednania i odświeżenia ciemnych rozdziałów historii, przez co miała ona służyć pokojowi.

Modlimy się o pocieszenie i wzmocnienie dla ofiar i ich krewnych. Podobnie prosimy o to, żeby wobec skończoności naszego życia i wszystkich naszych wysiłków zaangażowanie dla pojednania i sprawiedliwego pokoju we wszystkim zajmowało najwyższe miejsce w życiu i działaniu ludzi.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,7)

Z szczerymi wyrazami współczucia

 
Uland Spahlinger

Biskup Niemieckiego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ukrainy

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Konferencja Kościołów Europejskich

Sekretariat Generalny

 
Wielebny Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Konsystorz

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Genewa 14 kwietnia 2010
 
Szanowny Księże Biskupie,

Chrystus zmartwychwstał!

 
Jesteśmy zasmuceni w Konferencji Kościołów Europejskich przez wiadomości, które otrzymaliśmy w trakcie ostatniego weekendu o tragicznej katastrofie lotniczej, w której stracili życie Wasz Prezydent, Lech Kaczyński i 95 innych osób, wśród nich duchowieństwo i przedstawiciele naszych Kościołów członkowskich z Polski.

Nasze myśli i modlitwy podążają w kierunku rodzin i ukochanych ofiar tej tragedii. Niech każdy z Was i Waszego narodu będzie narodzony przez łaskę Jezusa Chrystusa, który w tym wielkanocnym czasie mówi do nas na nowo: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Łączymy się w powszechnej modlitwie by Boże światło promieniowało w waszych ciemnościach z wiedzą, że On zmienia cień śmierci w świt wypełnienia Jego obietnic życia wiecznego: by być z nim zawsze. Podczas tego czasu smutku i w mającym nadejść czasie odbudowy mamy Was i Wasz naród w naszych myślach i modlitwach.

Prezydium Konferencji Kościołów Europejskich spotka się niedługo w Warszawie i będzie jednoczyć się w solidarności z Wami, dedykując naszą pracę i modlitwy wszystkim tym, którzy zostali odwołani do Pana.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

 
W imieniu J. E. Metropolity Emanuela, przewodniczącego Konferencji Kościołów Europejskich

Ks. prof. Viorel Ionita

Pełniący obowiązki Sekretarza generalnego.

  
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Pomorski Kościół Ewangelicki

 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Ks. bp Jerzy Samiec

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
21 kwietnia 2010
 

Wielce szanowny Księże Biskupie, drogi Bracie,

z wielkim przerażeniem przyjęliśmy do wiadomości informacje o śmierci w wypadku w Smoleńsku Waszego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wielu innych przodujących osobistości, wśród nich także duchownego ewangelickiego ks. Adama Pilcha. Także nie podzielający wszystkich poglądów prezydenta Lecha Kaczyńskiego są zaskoczeni nagłą śmiercią jego i jego małżonki i niewypowiedzianą stratą tak wielu innych ludzi, którzy dla polityki, kultury i społeczeństwa w Polsce odgrywali znaczące role. Dlatego pragnę przekazać wyraźne wyrazy współczucia Kościoła Ewangelickiego Pomorza dla całej Polski z powodu tej głębokiej straty. Wiele naszych parafii na wczorajszy nabożeństwa w sposób szczególny w modlitwie wstawienniczej myślało o Polsce. Modlimy się szczególnie za brata Adama Pilcha i jego najbliższych.

Niech Bóg, Pan, pomoże, żeby z tych ran wyrosło dalsze pojednanie w Europie.

Pozostając złączonym w naszym Panu Jezusie Chrystusie,

 
Wasz,

Dr. Hans-Jürgen Abromeit

Biskup

 
--------------------------------------------------------------------------------------

 

Połączony Ewangelicko-Luterański Kościół Niemiec

 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Ks. Waldemar Pytel

Prezes Synodu

Ks. Jerzy Samiec

Biskup Kościoła

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Drodzy Bracia,

w tym dla Waszego kraju i Kościoła tragicznym momencie pragnę wyrazić Wam moje głębokie współczucie i moje kondolencje. Jest podwójnie tragicznym, że to nieszczęście wydarzyło się w połączeniu ze wspomnieniem 70 rocznicy tragedii katyńskiej, związanego z tym miejscem losu polskiego narodu. Jeszcze jesteśmy pod wpływem utraty opanowanie i zmieszania.

Szczególnie dotknęło nas, że także ksiądz Kościoła Ewangelickiego musiał stracić życie w tej katastrofie. Wraz z ks. Adamem Pilchem utraciliście wyróżniającą się osobowość Waszego Kościoła. Załączamy brata Adama Pilcha i jego krewnych do naszych modlitw.

W Oświadczeniu Synodu z 10 kwietnia 2010 napisaliście: „Łączymy się nie tylko w obliczu tragedii, ale działajmy razem w budowaniu tego co Ojczyźnie jest potrzebne.” Chciałbym załączyć te słowa: możecie być pewni, iż Połączony Ewangelicko-Luterański Kościół Niemiec i Niemiecki Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej w tym zamiarze będzie stał po Waszej stronie.

Ta tragedia podkreśliła głębokie poznanie, że w tym świecie nie możemy przeżyć bez nadziei zbawienia i zmartwychwstania. Dlatego pozwalam sobie Wam i nam przypomnieć obietnicę nadziei apostoła Pawła: Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. (1 Koryntian 15, 91-20)

Złączony w modlitwie z serdecznymi pozdrowieniami, także od brata Norberta Denecke

Wasz

 
Dr. Johannes Friedrich

Biskup Połączonego Ewangelicko-Luterański Kościoła Niemiec

Przewodniczący Niemieckiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej

  
--------------------------------------------------------------------------------------
 

Luterański Kościół Synodu Missouri

 
21 kwietnia 2010
 
Najprzewielebniejszy ks. bp Jerzy Samiec

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Ul. Miodowa 21

00-246 Warszawa

 
Drogi Księże Biskupie,

w imieniu Waszych braci luterańskich chrześcijan z całego świata pozdrawiam Was w imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata i Pana wszechświata, przez którego jedynie otrzymujemy przebaczenie grzechu, życie i zbawienie.

Z ogromnym smutkiem otrzymaliśmy wiadomość o nagłej i tragicznej katastrofie lotniczej niedaleko Smoleńska, w której życie stracił także ks. Adam Pilch oraz wielu innych przedstawicieli polskich władz. Nasze serca wypełnia smutek z powodu Was i Waszego kraju na wieść o tych tragicznych i przedwczesnych śmierci. Jednak ci z nas, którzy wiedzą i wierzą, że Jezus został wzbudzony z martwych nie smucą się jak ci, którzy nadziei nie mają. Jak z pełnym zaufaniem i wyzywająco ujął to ap. Paweł w swoim liście do Koryntian: „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

To jest wiara, która nas łączy razem na sześciu kontynentach Ziemi, kiedy opłakujemy śmierć ks. Adama Pilcha tak jak i wielu innych, którzy zginęli w tragicznej lotniczej katastrofie. Niech ona da wam teraz, a szczególnie ukochanym i członkom rodziny ks. Adama Pilcha, nadziei i otuchy pośród Waszego smutku i straty.

Boża łaska i pokój niech będą z Wami

Ciepło i szczerze w chrześcijańskiej miłości,

 
Dr. Gerald B. Kieschnick,
Przewodniczący Luterańskiego Kościoła Synodu Missouri
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Mistrz Zakon Joannitów
 
Ks. bp Jerzy Samiec
Prezes Konsystorza
Ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
 
14 kwietnia 2010
 
Drogi Biskupie,
Z ogromnym smutkiem i zmieszaniem przyjąłem wiadomość o straszliwym nieszczęściu, przez które Polska w sobotę straciła tak wiele wyróżniających się osobowości życia politycznego, gospodarczego, kościelnego i społecznego.
 
Jestem w stanie wyobrazić sobie, że jest to dla waszego kraju przerażająca strata i zapewniam Was, że my wszyscy oraz szczególnie nasze zaangażowane w Polsce Komandorie (Pomorska, Poznańsko-Zachodniopruska, Pruska, Śląska Komandoria Zakonu Joannitów) oraz nasze dzieła (Stowarzyszenie Joannici Dzieło Pomocy) w tym czasie współodczuwamy wraz z Wami i życzymy Waszemu krajowi, żeby Bóg zechciał podarować Wam siły i zdolności by tą katastrofę możliwie najszybciej przezwyciężyć.
 
Dr Oskar Książę von Preußen
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
  
Ewangelicki Biskup Wojskowy
Dr Martin Dutzmann
 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Ul. Miodowa 21
00-246 Warszawa
 
Wielce Szanowny Księże Biskupie,
Drogi Bracie,
 
Okropny wypadek lotniczy z ostatniej soboty był wywołał także w nas głęboki wstrząs. Jesteśmy zszokowani i głęboko poruszeni śmiercią tak wielu ludzi, którzy w Polsce ponosili odpowiedzialność. Szczególnie dzielimy z Wami smutek po stracie dziekana pułkownika Adama Pilcha. W bliskim partnerstwie, jakie pielęgnują oba nasze Duszpasterstwa Wojskowe, brat Adam Pilch był ważnym i centralnym partnerem rozmów. Jego zaangażowanie we wspólną międzynarodową pracę, jego duszpasterska i teologiczna kompetencja, jego skromne i dyskretne zachowanie, a także otwarty i przyjacielski sposób bycia przyczyniały się znacząco do szacunku jakim darzymy Kościół Ewangelicko-Augsburski i Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Będziemy bardzo odczuwać nieobecność Adama Pilcha w wspólnej, międzynarodowej pracy duszpasterstw wojskowych i naszym polsko-niemieckim partnerstwie. Nasze głęboko odczuwane współczucie i nasza modlitwa obejmuje szczególnie jego Żonę i Córkę. W naszym smutku i przerażeniu słuchamy słowa, które zostało wybrane jako hasło na ten rok i ufamy, że będzie ono zwiastowało pociechę: Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (Jan 14,1)
 
Złączony wiarą i służbą pozdrawiam Was serdecznie w imieniu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego Niemiec
Wasz Dr Martin Dutzmann