english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ostoićevsko-wiślańskie nabożeństwo w Wiśle

W niedzielę, 10 października 2010 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle przygotowała uroczyste nabożeństwo, nawiązujące do odbytej dzień wcześniej konferencji: „Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia – język – kultura”. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście ze Słowackiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Serbii. Zwierzchnika Kościoła ks. bpa Samuela Vrbovskiego reprezentował ks. senior Pavel Sklenar z senioratu banatskiego (ten seniorat założono w sierpniu 1920 r.; należy do niego osiem parafii oraz dwa filiały, w tym parafia w Ostojićevie). Grono parafian z Ostojićeva przybyło ze swoim duszpasterzem ks. Vladimirem Lovasem, na stałe mieszkającym w Ardaću, oraz dozorcą Zlatkiem Sabo.
  

Zamknij okno

 
W nabożeństwie uczestniczył ks. bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Jako podstawę kazania Biskup wybrał słowo z Listu do Hebrajczyków. Nawiązał do drogi i wędrówki podejmowanej w życiu wiary, którą podjęli także wiślanie w poszukiwaniu chleba znajdując swój drugi dom w Banacie.
 
Słowa pozdrowienia przekazali ks. senior Pawel Sklenar oraz ks. Vladimir Lovas. Były to ciepła słowa, przepełnione wzajemna ufnością, nadzieją na braterską współpracę i zapewnieniem o trosce, jaką Kościół otacza potomków wiślan. Ks. Vladimir Lovas skierował także zaproszenie do udziału w jubileuszowych uroczystościach w Ostojicevie na ręce Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca, a także Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. Pawła Anweilera.
 

Zamknij okno

 
Zaproszenie zostało przyjęte i ponad 80-osobowa delegacja z bp. Pawłem Anweilerem uczestniczyć będzie 30 i 31 października br. w jubileuszu 80-lecia wybudowania kościoła i 100-lecia samodzielnej parafii w Ostojićevie. W składzie delegacji znajduje się chór oraz zespół młodzieżowy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle z ks. prob. Waldemarem Szajthauerem oraz wikariuszem ks. Markiem Michalikiem. Parafię w Wiśle Jaworniku reprezentować będzie ks. prob. Zdzisław Sztwiertnia.
 

Zamknij okno

 
XWS