english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamięci ks. prof. Wiktora Niemczyka

W dniu 10 maja 1945 r. wśród zgliszcz wypalonego Breslau, przedzierają się członkowie Polskiej Grupy Naukowo–Kulturalnej. Grupa ta, kierowana przez pełnomocnika Rady Ministrów ds. Ziem Odzyskanych Bolesława Drobnera, ma za zadanie organizacje polskiej administracji i przejęcie istniejących obiektów oraz odbudowę życia naukowego i kulturalnego.
 

Wśród nich jest ks. dr Wiktor Niemczyk. Ten 47-letni wówczas duchowny ewangelicki, ma za zadanie odbudowę Uniwersytetu oraz Politechniki w zniszczonym mieście. W tym czasie, w obecnym Wrocławiu przebywa wielu niemieckich ewangelików, a także polskich robotników przymusowych wyznania ewangelickiego. Ks. dr Wiktor Niemczyk postanawia otoczyć ich swoją duszpasterską opieką i zorganizować polską parafię we Wrocławiu.

A czasy był ciężkie. Wśród ruin miasta, łatwiej było o karabin i granaty, niż o chleb i wodę do picia. Tak rodziła się parafia ewangelicko–augsburska we Wrocławiu.
 

W niedzielę, 5 września 2010 roku w murach dawnego kościoła dworskiego (przejętego przez ks. Wiktora Niemczyka w 1945 roku) - dzisiaj kościoła Opatrzności Bożej, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej pierwszemu polskiemu proboszczowi tej wrocławskiej parafii.

 
Miasto Wrocław oraz wrocławscy ewangelicy, uczcili pamięć wielce zasłużonego dla miasta i parafii – duchownego. Poprzedzające uroczystość nabożeństwo zgromadziło wielu parafian, przedstawicieli władz miasta, zaprzyjaźnionych Kościołów i Gminy Żydowskiej. Na uroczystość przybyła także liczna rodzina księdza profesora.

Na tle prezentowanych na dużym ekranie fotografii i dokumentów z różnych lat życia księdza profesora Niemczyka, jego życiorys przedstawił ks. Marcin Orawski.

 
Uczestniczący w nabożeństwie wnuk księdza profesora – Paweł Niemczyk, podziękował zgromadzonym za zachowaną przez te lata pamięć o dziadku i utrwalenie jej tablicą pamiątkową.
 

Ciepłym, łamiącym się ze wzruszenia głosem, o swoim księdzu wspominała Eugenia Barylińska. Jedyna z wrocławskiej parafii, która pamięta księdza profesora z tamtych trudnych, powojennych lat. Jej wzruszająca opowieść o pierwszym spotkaniu z polskim duchownym w zniszczonym niemieckim mieście i doprowadzeniu jej przez księdza Niemczyka do konfirmacji, przybliżyła obecnym niezwykłą postać księdza profesora.

   
***
  
Odsłonięta tablica pamiątkowa z Jego fotografią i nota biograficzną, utrwali w naszej pamięci zasługi ks. prof. Wiktora Niemczyka dla miasta i parafii oraz przypominać będzie wrześniowe nabożeństwo poświęcone wielkiemu duchownemu i pionierowi Wrocławia.
Przeczytaj życiorys ks. prof. Wiktora Niemczyka (PDF)
    
Tekst: Andrzej Korus, zdjęcia: Krzysztof Bens
Więcej zdjęć: Strona parafialna