english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Podstawowy Kurs Duszpasterski

W poniedziałek, 18 stycznia 2010 r., w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie rozpoczęła się trzecia edycja Podstawowego Kursu Duszpasterskiego. Kurs prowadzony jest przez  ks. Helmuta Weissa z Dusseldorfu, niemieckiego teologa, nauczyciela superwizji Niemieckiego Towarzystwa Psychologii Pastoralnej (DGfP) oraz prezesa Międzykulturowego Stowarzyszenia Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC).

Po raz pierwszy kurs realizowany jest w systemie dziennym i zaocznym. Uczestniczy w nim 14 osób (po siedem w każdej grupie), są to duchowni oraz świeccy pracownicy lub wolontariusze parafii i innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich. Podczas sześciu kilkudniowych sesji będą zdobywali umiejętności w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej.

Kurs jest odpłatny, prowadzony w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie i organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Więcej informacji o kursie i prowadzącym znajdziesz tutaj.

Gabriela Glajcar