english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pogrzeb śp. ks. gen. Adama Pilcha

W sobotę, 24 kwietnia 2010 roku w Warszawie odbyło się pożegnanie tragicznie zmarłego w smoleńskiej katastrofie lotniczej z 10 kwietnia tego roku śp. ks. gen. Adam Pilcha.
    

 
Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo żałobne w asyście wojskowej w warszawskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, kościele parafii, której śp. ks. Adam Pilch był proboszczem. Rodzinie w tym ostatnim pożegnaniu towarzyszyli biskupi, duchowni, wśród nich księża kapelani naszego Kościoła, biskupi i księża bratnich Kościołów i duszpasterstw wojskowych z kraju i zagranicy, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, instytucji życia publicznego, szkół, środowisk kombatanckich oraz licznie zgromadzeni wierni i przyjaciele Parafii Wniebowstąpienie Pańskiego oraz innych parafii naszego Kościoła.
 

 
Po przywitaniu zgromadzonych przez ks. bp. gen. Ryszarda Borskiego nabożeństwo rozpoczęło się od przekazania rodzinie aktu mianowania ks. Adama Pilcha na stopień generała brygady oraz przyznanego mu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Liturgię wstępna prowadzili kapelani Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego - ks. kmdr Marek Loskot, kanclerz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, i ks. ppor. Marcin Pysz, kapelan Straży Granicznej. Zgodnie z wprowadzoną przez śp. ks. Adama tradycją Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego teksty Starego Testamentu oraz lekcji apostolskiej odczytały członkini Rady Parafialnej - Urszula Szeliga oraz konfirmantka Karolina Folgart. Kazanie na podstawie fragmentu Ewangelii Jana 14, 1-6 wygłosił ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła.
 

 
Mówił w nim m. in.: Gdybyśmy przez chwilę pozostali w milczeniu, i gdyby każdy z nas przywołał jakieś wspomnienie z nim związane, z pewnością wyłoniła by się postać człowieka niezwykle ciepłego, uśmiechniętego, rozumnego, pełnego mądrości, ale też człowieka niezwykle obowiązkowego. Człowieka, który kochał dzieci, który kochał ludzi, który uważał, że każdy ma miejsce w Kościele. (…) Kochał muzykę, szczególnie operę, kochał przyrodę i kwiaty. Zaprojektował ogród na działce na Mazurach, który chciał posadzić po 12 maja. Był niezwykle dumny ze swojej córki i cieszył się z każdych jej osiągnięć (czytaj: Pełny tekst kazania bp. Jerzego Samca).
 
Po kazaniu nastąpiły pożegnania śp. ks. gen. Adama Pilcha. Rozpoczął je w imieniu ministra i Ministerstwa Obrony Narodowej dyrektor generalny MON Jacek Olbrycht. Wspominając służbę Księdza Generała mówił: Nawiązywał do najlepszych tradycji polskich ucząc żołnierzy tolerancji i zrozumienia dla innych wyznań kultur. (…) Uczył żołnierzy nie tylko wiary, ale i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu państwowym. Lubił ich i rozumiał.
 

 
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz oficerów i żołnierzy WP reprezentował gen. dyw. Anatol Wojtan, który w swoim przemówieniu zapewniał: Księże Adamie, nie zapomnimy Twojej postaci, pełnej głębokiej wiary i dobroci jaką promieniałeś na wszystkich w czasie swej służby. (…)Twoja nauka i postawa przyniosła dobre owoce i przyniosła znaczące ślady.
 
W nabożeństwie wzięli także udział przedstawiciele pozostałych duszpasterstw Wojska Polskiego. Przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP Kościoła Rzymskokatolickiego ks. kmdr. Leon Szot, kanclerz kurii, stwierdził: Jestem przekonany, że również Adam patrzy na nas z nieba.
 
W imieniu Prawosławnego Ordynariatu WP przemawiał ks. płk Marian Bendza, kanclerz Ordynariatu: Tragiczna śmierć ks. gen. bryg. Adama Pilcha jednoczy nas wszystkich w bólu, wierzymy, że posługa i dokonania gen. Adama będą świadczyć o nim przed majestatem Najwyższego Pana.
 
   
Wśród zebranych byli także przedstawiciele zagranicznych ewangelickich duszpasterstw z Niemiec i Słowacji, a także przedstawiciele Kościoła Niemiec i parafii partnerskich. W imieniu europejskich protestanckich duszpasterstw wojskowych śp. Księdza Generała żegnał naddziekan Ewangelickiego Duszpasterstwa Niemiec ks. Dirk Ackermann, wspominając rolę ks. gen. Adama dla społeczności europejskich kapelanów ewangelickich: W osobie Adama Pilcha zostaliśmy wspaniale obdarowani, także w naszym międzynarodowym partnerstwie.
 
W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce ks. gen. Adama – ekumenistę pożegnał ks. bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego: Promieniował dobrocią, ciepłem, spolegliwością w swych działaniach na rzecz rozwoju luterańskiego i ekumenicznego świadectwa.
 


Wśród pożegnań znalazły się także ciepłe słowa prezesa Rady Parafialnej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie Jana Patzera, który dokładnie przedstawił służbę ks. Adama Pilcha dla tej parafii. Kończąc stwierdził: Pozostała pustka, którą możemy wypełnić wspominając jego słowa i starając się je realizować, i przytoczył słowa śp. ks. Adama wypowiedziane w kazaniu na Święto Reformacji 2009 roku: Dzisiaj już nie potrzebne są ekstremalne ofiary życia jak w czasach apostoła Pawła, czy Marcina Lutra. Ofiara mojego życia rozpoczyna się już tam, gdy uświadamiam sobie, że mogę moje nawet najskromniejsze możliwości, mój czas, siły i zdolność zaangażować dla mojej parafii, mojego Kościoła. Bo tak naprawdę najbardziej potrzebuje nas Kościół tam, gdzie żyjemy. Szczególny związek miłości Chrystusowej, atmosfera wzajemnego zaufania i pomocy łączyła apostoła Pawła z chrześcijanami w Filipii. To zaufanie było obopólne, podobnie odczuwali także Filipinie. Czy w naszym krajobrazie kościelnym znamy takie stosunki? Jeżeli mamy inne doświadczenia to my wszyscy Drodzy Siostry i Bracia z miłością i stanowczo jesteśmy wezwani do budowania właśnie takiego Kościoła. Mamy wiele do zrobienia i na pewno każdy i każda z nas jest potrzebna, a poprawienie klimatu wzajemnych relacji, życiowego klimatu bycia z sobą i dla siebie wszystkim nam się przysłuży.
 
Słowa pożegnania wobec Brata w urzędzie skierowali także duchowni naszego Kościoła. W ich imieniu wystąpił ks. Witold Twardzik, który charakteryzując śp. ks. Adama mówił: Twoja służba bliźniemu wpisywała się tak mocno w słowa Paula Althausa: „Milczące słowo, zatroskane o cudzą niedolę, czyni wiarygodnym słowo głoszone z ambony.”
 
Pożegnania zakończył dr Jakub Slawik, który w imieniu przyjaciół wspominał mi. in. Adam uosabiał w sobie moje marzenie o tym, jakim chciałbym widzieć mój Kościół, nasz Kościół, Kościół w których nie ma gorszych i lepszych, bo Adam z równą uwagą odnosił się do biskupów i do nas wszystkich w tej parafii, Kościół, w którym nigdzie nie dzieli się wierzących na mężczyzn i kobiety; Kościół, w którym skłonności seksualne nie mają żadnego znaczenia, Kościół otwarty dla wszystkich, w którym Ewangelia znosi wszelkie przywileje i podziały Kościół bez zadęcia i pustej celebry, bez walki o tak zwane wartości chrześcijańskie, bez taniego moralizowania i taniego sentymentalizmu, lecz Kościół żyjący Ewangelią o wyprzedzającym wszelkie nasze czyny zbawieniu w Chrystusie.
 
Kończąca nabożeństwo żałobne modlitwę poprowadził ks. ppłk Mirosław Wola, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, a błogosławieństwa udzielił Biskup Kościoła.
   
Druga część uroczystości odbyła się na ewangelickim cmentarzu przy ul. Młynarskiej z towarzyszeniem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Ta część uroczystości rozpoczęła się od Hymny Państwowego, a prowadził ją ks. prof. Bogusław Milerski. Teksty biblijne odczytali ks. Mateusz Łaciak oraz diakon Halina Radacz.
 

 
Ks. prof. B. Milerski w swoim rozważaniu opartym o fragmenty Listu do Rzymian 10,9-13 oraz Ewangelii Mateusza 5, 3-4 mówił: Dopiero okrywając pocieszenie i życiową moc wiary, możemy doświadczyć jej obietnicy. Wiara nie jest tylko wsparciem by żyć pomimo, lecz jest także Ewangelią o nowym życiu. Prawdzie tej Ewangelii służył ks. gen. Adam Pilch (Czytaj: Pełny tekst kazania ks. prof. Bogusława Milerskiego) .
    

Wota pożegnalne złożyli zwierzchnicy diecezji ks. bp Ryszard Bogusz (Diecezja Wrocławska), ks. bp Michał Warczyński (Diecezja Pomorsko-Wielkopolska), ks. bp Rudolf Bażanowski (Diecezja Mazurska), ks. bp Tadeusz Szurman (Diecezja Katowicka), w imieniu Diecezji Warszawskiej ks. radca Jan Cieślar, w imieniu Diecezji Cieszyńskiej ks. radca Piotr Wowry, a w imieniu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego Naczelny Kapelan Wojskowy ks. ppłk Mirosław Wola.
  

 
Po modlitwie błogosławieństwo wygłosił ks. bp Jerzy Samiec. Uroczystość zakończyło złożenie urny z prochami śp. ks. gen. Adama Pilcha do grobu przy wtórze salwy honorowej.