english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Prośba o pomoc - Haiti

Prośba o pomoc dla Haiti

podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 
Siostry i Bracia w Chrystusie!
 
Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło w minionym tygodniu Haiti - jeden z najbiedniejszych krajów półkuli zachodniej. To tragiczne zdarzenie spowodowało ogromne zniszczenia. Blisko 3 miliony ludzi pozostało bez dachu nad głową i podstawowych środków do życia. Liczby ofiar śmiertelnych podawane są w tysiącach. Niemal doszczętnie zniszczone jest centrum stolicy Port-au-Prince.
 
W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej zwracam się z apelem i gorącą prośbą, aby podczas tegorocznych nabożeństw ekumenicznych w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, zebrane zostały ofiary na rzecz osób poszkodowanych w tragicznym trzęsieniu ziemi na Haiti.

 
Ofiary można wpłacać na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej (PKO S.A. V O/Warszawa nr 76 1240 1066 1111 0000 0005 9112) w terminie do 15 lutego 2010 r.,

z dopiskiem „Pomoc dla Haiti”.

 
Proszę nie tylko o ofiary, ale także o modlitwę podczas ekumenicznych nabożeństw za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi na Haiti. Pragniemy w ten sposób wraz z Kościołami, innymi organizacjami ekumenicznymi w kraju i za granicą, dać wyraz naszej solidarności i pomóc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti.
 
Arcybiskup Jeremiasz
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej