english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przed obradami Synodu Kościoła

W dniach 9-11 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbędzie się 7. sesja XII Synodu Kościoła. Obrady rozpocznie nabożeństwo w piątkowe popołudnie w kościele św. Trójcy w Warszawie, pozostała część obrad będzie miała miejsce w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21.
 
Po raz pierwszy obrady sesji Synodu odbywać się będą według nowego regulaminu przyjętego w trakcie obrad 6. sesji XII Synodu. Jak każda wiosenna sesja także ta ma charakter sprawozdawczy. Synodowi Kościoła przedstawione zostaną sprawozdania Biskupa Kościoła, Konsystorza, Rady Synodalnej, a także poszczególnych Komisji Synodalnych. Swoje sprawozdania i informacje na temat działalności przestawią także poszczególne duszpasterstwa i agendy Kościoła.
 
Synod zajmie się także przygotowaniem dokumentu poświęconego transplantologii i dawstwu organów. „Kościoły luterańskie na świecie pozytywnie odnoszą się zarówno do transplantologii jak i dawstwa organów, zachęcając równocześnie swoich wiernych by w akcie miłości bliźniego wspierali w ten sposób tych, którzy tego potrzebują. Projekt dokumentu polskiego Kościoła luterańskiego podziela to stanowisko. Jednocześnie Kościoły ewangelickie na całym świecie zwracają uwagę, że dawstwo organów nie może być przedmiotem handlu” – relacjonuje ks. prof. M. Hintz, przewodniczący Synodalnej Komisji ds. teologii i konfesji, odpowiedzialnej za przygotowanie projektu.
 
Oprócz tego Synod zajmie się projektem nowych kościelnych przepisów dyscyplinarnych, raportem Komisji Historycznej, a także nadesłanymi wnioskami, w tym m. in. o zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, mającą umożliwić ordynację kobiet do urzędu duchownego w posłudze prezbitera.