english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Remont kościoła w Wejsunach na Mazurach

Po dwóch miesiącach ciężkich i niełatwych prac zakończył się remont ostatniego historycznego kościoła ewangelickiego w powiecie piskim - w Wejsunach.

 
Inwestycja o wartości 170 852,12 zł została wykonana przez firmę Edwarda Surowika "Centrum Dachowe" z Pisza. Tak wielka inwestycje została przeprowadzone dzięki nieocenionej pomocy byłych mieszkańców Wejsun, niemieckich Kościołów krajowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Polsce oraz Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Dach pięknego XIX-wiecznego kościoła został gruntownie odnowiony, zostały wymienione łaty, odeskowanie, została położona nowa ceramiczna dachówka półmatowa tzw. esówka, zostały zamontowane nowe wyłazy oraz płotki przeciwśniegowe, zostały wykonane nowe okucia i orynnowanie z tytan-cynku, zostały wymienione podbitki oraz założone nowe odgromienie kościoła.
 

W dniu 19 października br. w Starych Jabłonkach została podpisana umowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisał ją ks. Marcin Pysz jako proboszcz administrator Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu. Na umowie podpis złożył również Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jacek Protas. Umowa dotyczy przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013. Określa zasady przekazania pomocy unijnej w wysokości 75% kosztów inwestycji remontu dachu na kościele ewangelickim w Wejsunach. Dzięki tej umowie parafia po rozliczeniu inwestycji remontu dachu na kościele ewangelickim w Wejsunach otrzyma refundację w wysokości 130.389,00 zł co stanowi 75% kosztów całej inwestycji.

 

   
Rada Parafialna oraz proboszcz ks. Marcin Pysz pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakończenia remontu. Dziękujemy Darczyńcom, instytucjom wspierającym projekt oraz samorządowcom w osobach: wicemarszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Urszula Pasławska i Burmistrz Miasta Ruciane-Nida Leszek Gryciuk, dziękujemy urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy Ruciane-Nida za profesjonalną i życzliwą pomoc oraz wykonawcy remontu za profesjonalne wykonanie prac remontowych.
Kolejne prace, które parafia przewiduje wykonać w 2010-2011 to: remont zegara na wieży kościoła, wykonanie ogrodzenia, wykonanie obejścia wokół kościoła w kostki granitowej, montaż nagłośnienia, remont zabytkowych organów w kościele, rozbudowa systemu grzewczego.
 
Na kolejne lata planujemy: adaptację poddasza kościoła na cele galerii spotkań poetyckich, utworzenie na wieży kościelnej tarasu widokowego.
 

Wszystkich, którzy pragną wesprzeć rozwój tego kościoła oraz parafii prosimy o przekazanie ofiar na konto:

 
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu
PKO BP: 59 1020 4753 0000 0502 0027 3052
z dopiskiem: darowizna na cele kultowe - Wejsuny
 

Będziemy również wdzięczni za pomoc rzeczową i wkład pracy na cel rozwoju naszych projektów.