english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sobotnie obrady Synodu Kościoła

W sobotę, 16 października br. Synod Kościoła kontynuował obrady, rozpoczęte w piątkowe popołudnie.
 
Wybór Prezesa Diakonii
 
Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej KEA w RP, bp Ryszard Bogusz został ponownie wybrany na pięcioletnią kadencję Prezesa Diakonii w Polsce. Będzie to trzecia kadencja ks. Bogusza.  W głosowaniu wzięło udział 60 synodałów. Prezesa Diakonii wybrano przy 58 głosach popierających jego kandydaturę i 2 przeciwko.
 
 
Diakonia jest instytucją w ramach KEA w RP . Zajmuje się szeroko rozumianą działalnością pomocową i charytatywną (www.diakonia.org.pl). Współpracuje z rzymskokatolicką Caritas i prawosławną Eleos.
 

Dyskusja Synodu i głosowanie nt. ordynacji Kobiet

 - „nie” dla ordynacji kobiet
Dyskusja Synodu Kościoła ujawniła wśród jego członków różne stanowiska w kwestii ordynacji kobiet na księży. Pojawiły się opinie jednoznacznie popierające ordynację kobiet, jak i przeciwne. Podnoszono argumenty teologiczne i społeczne. Wskazywano też na trudności natury organizacyjnej i finansowej w obrębie omawianego zagadnienia.
 
Synod Kościoła postanowił utajnić głosowanie ze względu na polaryzację stanowisk. W wyniku tajnego głosowania 33 członków Synodu Kościoła opowiedziało się „przeciw”, a 20 „za”. Wstrzymujących się od głosowania było 7.
 

 
Zgodnie z procedurą głosowanie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego odbywa się w obecności conajmniej 2/3 członków synodu. Zmiany prawa jest możliwa, jeżeli za wnioskiem w tej sprawie opowie się ponad 2/3 synodałów. W związku z powyższym w trakcie 8. Sesji XII Synodu Kościoła Ewangelickiego w RP, nie zatwierdzono ordynacji kobiet na prezbiterów – księży.
 
***
 
Synod oprócz powyższych tematów zajmował się w sobotę również innymi kwestiami. Najważniejszymi z nich było przyjęcie nowych przepisów dyscyplinarnych dotyczących księży i osób śiweckich oraz uporządkowanie regulacji prawnych dotyczących działalności gospodarczej, prowadzonej przez kościelne osoby prawne.