english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sprawiedliwość

Strofa 1
 

1. Boża sprawiedliwość

zawsze dobro czyni,

jak drzewo oliwne

wyrasta,

chroni pośród serc pustyni;

 
2. Wielką siłę daje

by miłować bliźniego,

schować go w piwnicy,

albo gdzieś na strychu

ratując od złego;

 
3. Przyjąć w rodzinie

jak własne swe dziecię

aby mogło sprawiedliwość

odnaleźć na świecie.

 
4. Bożej sprawiedliwości

szczerze oddani,

jej mocą obdarzeni,

możemy ją okazywać

krzywdzonym na ziemi.

 

Strofa 2

 
1. Sprawiedliwość Świętego

świętości cząstkę udziela;

kiedy zło się panoszy,

nienawiścią zieje,

w sprawiedliwym człowieku,

krok po kroku,

z dnia w dzień nowy

budzi wolności nadzieję.

 
2. Koszmar się skończy,

błyśnie nowe słońce,

uratowanych będą setki,

a może i tysiące.

 
Strofa 3
 
1. Patrzącemu w gwiazdy,

wielka Boża obietnica,

przed wiekami,

Abramowi dana,

pośród wielu ludzi

w każdym czasie

i na wielu kontynentach

respekt, podziw budzi.

 
2. Wśród narodów świata

w gronie sprawiedliwych

daj nam żyć, o Boże!

Niech na wszystkich

naszych drogach

dobroć Twa odmienia

i w sprawiedliwości

trwać nam dopomoże.

 
3. Boże!

Usłysz dzisiaj nasze

pokorne tutaj wołanie,

odpowiedz na nie Amen,

tak niechaj się stanie!

  
P. A.

Bielsko-Biała, 31 lipca 2010 r.