english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Światowy Dzień Modlitwy w Grudziądzu

Nabożeństwo ekumeniczne Światowego Dnia Modlitwy w Grudziądzu odbyło się w kościele luterańskim, 5 marca 2010 r. Zgromadzonych wiernych, z różnych Kościołów chrześcijańskich, powitała pastorowa Anna Badura, zapraszając wszystkich jako jedną rodzinę Bożą do wspólnej modlitwy. Liturgię nabożeństwa czytały panie z Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja, Parafii Ewangelicko-Metodystycznej św. Pawła i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Jana.

 

 

Liturgię (Czytanie biblijne, Czytanie z Księgi Proroka Izajasza) czytają panie z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

 
 
W nabożeństwie uczestniczyli księża: ks. kan. D. Kunicki, ks. kan. M. Borzyszkowski, ks.W.Dąbrowski, ks. P. Badura i diakon Anna Kajzar.
 

 
Kazanie (Księga Proroka Izajasza 42, 10-17) wygłosiła diakon Anna Kajzar z parafii w Cieszynie.
  

 
Na zakończenie nabożeństwa księża udzielili błogosławieństwa, a wszyscy zgromadzeni zaśpiewali pieśń Pod Twą obronę Ojcze na niebie.