english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Parafii w Lasowicach

Niedziela 31 października 2010 r. - Święto Reformacji to szczególny dzień dla społeczności ewangelików skupionych w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na Opolszczyźnie.
 

 
Ten historycznie ważny dla ewangelików dzień był czasem wdzięczności i dziękczynienia, że po wiosennej powodzi, która nawiedziła całe miasto Zawadzkie, udało się wyremontować ewangelicki kościół w tym mieście. Podczas prac wymieniono instalacje elektryczną, kilka spróchniałych elementów drewnianej konstrukcji. Kościół został też odmalowany.
 
Na dziękczynne nabożeństwo przyjechali ewangelicy z terenu całej lasowickiej parafii. Było to jedyne niedzielne - reformacyjne nabożeństwo na terenie parafii Lasowice Wielkie.
 

  
Po raz pierwszy śpiewał na nabożeństwie powstały wiosną chór parafialny, co dla wszystkich parafian, ale także dla chórzystów było wielkim przeżyciem. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Wolnica z Ewangelicko-Metodystycznej Parafii w Wrocławiu, której zabudowania podczas powodzi w 1997 r. była całkowicie zalane wodą i zniszczone.
 
 
Prace remontowe kościoła w Zawadzkiem były możliwe dzięki wsparciu Diakonii Polskiej i Gustav-Adolf-Werk z Niemiec. Zgromadzeni w kościele dziękowali Bogu za otwarte serca ofiarodawców.
 
lasowice.eu