english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Rembrandt, WniebowstąpienieW czwartek, czterdziestego dnia po Wielkanocy Kościół wspomina wniebowstąpienie Pana Jezusa.
 
To kolejny etap "wywyższenia" Jezusa Chrystusa. Po zstąpieniu do piekieł, gdzie Pan opowiadał Ewangelię i wyrwał z nich tych, którzy tę Ewangelię przyjęli, w dzień wielkiego triumfu w poranek wielkanocny powstał z umarłych. Cztredzieści dni później Kościół wspomina jego wstąpienia do nieba, gdzie „Jezus jako Król panuje” . To wniebowstąpienie otworzyło nam drzwi domu Ojca (J 14,1). Dlatego chrześcijanie radując się na ten wielki dzień wejścia do domu Ojca, nie załamują rąk, stojąc i tylko patrzą w górę (Dz 1,11), lecz działają i służą Panu do samego końca.

   

Taka jest nasza wiara chrześcijańska wynikająca z Wniebowstąpienia Pańskiego. Chcemy oddawać cześć i uwielbienie naszemu Panu i Zbawicielowi, który „przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko (..)”, bo tylko On jest „tym, który jest i który był, i który ma przyjść” (Obj 1,4-8). 
    

 
Znaczenie tego święta dla ewangelików posiada również wymiar prawny. W ustawie o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zapisano, że Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest dla luteran dniem wolnym od pracy (art.14). 

 
W ten dzień w kościołach luterańskich odbywają się świąteczne nabożeństwa, zwyczajowo odprawiane w godzinach popołudniowych.