english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wprowadzenie w urząd nowego biskupa Kościoła

W środę, 6 stycznia 2009 r. w warszawskim kościele Świętej Trójcy odbędzie się konsekracja i wprowadzenie ks. Jerzego Samca w urząd nowego biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.

 
Wezmą w niej udział zwierzchnicy Kościołów luterańskich m.in. z Niemiec, Finlandii, Szwecji, Republiki Czeskiej, Słowacji, Estonii, Litwy, Łotwy i Ukrainy. Pozdrowienia wygłosi także przewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Jerzy Buzek.
 
Swoją obecność zapowiedzieli parafianie z całej Polski. O 15.30 odbędzie się koncert połączony ze składaniem życzeń nowemu zwierzchnikowi Kościoła.
Ks. Jerzy Samiec zastąpi na stanowisku ks. biskupa Janusza Jaguckiego.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zamiast kwiatów i prezentów
 
Zgodnie z życzeniem Księdza Biskupa Elekta zamiast kwiatów i prezentów organizatorzy uroczystości proszą o złożenie ofiary, która zostanie przeznaczona na planowane tłumaczenie i druk Wykładu na temat Listu do Rzymian autorstwa ks. Marcina Lutra.
 
Pozycja ta zawiera materiały przygotowane przez Reformatora na wykłady, jakie prowadził na temat Listu do Rzymian w latach 1515-16 na Uniwersytecie w Wittenberdze.
 
Lutrowe studia nad Listem do Rzymian zachowane w tekście Wykładu… były jednym z kilku ważnych etapów jego rozwoju teologicznego. Pozwoliły mu one ponownie odkryć naukę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, sformułować 95 tez w 1517 roku i pokierować pracami nad reformą Kościoła.
 
Ofiary prosimy składać na następujący rachunek bankowy:
   
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A.; I Oddział w Warszawie, Plac Bankowy 2; 00-950 Warszawa
Nr rachunku: 85 1240 1037 1111 0000 0693 1355 z dopiskiem „List do Rzymian”