english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspominano prof. J. W. Bandtkie-Stężyńskiego

1 października 2010 r. z okazji inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim i na Wydziale Prawa i Administracji UW po raz trzeci odbyła się na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie uroczystość złożenia wieńca na grobie pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Jana Wincentego Bandtkie-Stężyńskiego(14 VII 1783- 7 II 1846).
 

Od lewej: Maria Chmiel, prof. Genowefa Rejman, Przemysław Florjanowicz-Błachut,
prof. Krzysztof Rączka, doc. dr Elzbieta Łojko,ks. radca Piotr Gaś,
dr hab. Łukasz Pisarczyk, Rafał Sikorski              fot. Michał Markowicz (WPiA UW)
  
W uroczystości, wzięli udział członkowie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Prawa: dziekan prof. Krzysztof Rączka oraz prodziekan dr Elżbieta Łojko, jak również pracownicy naukowi UW: prof. Genowefa Rejman, dr hab. Łukasz Pisarczyk oraz Rafał Sikorski. Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie reprezentowali: ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii oraz członkowie Rady Parafialnej: Maria Chmiel (Przewodnicząca Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego) i Przemysław Florjanowicz-Błachut – absolwent WPiA UW.
 

Złożenie wieńca i modlitwę na kwaterze grobowej Rodziny Bandtkie, poprzedziło spotkanie w Kaplicy Halpertów, podczas którego okolicznościowe przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału i Administracji UW prof. K. Rączka, a ks. radca Piotr Gaś poprowadził rozważanie Słowa Bożego. Uroczystość uświetniła utwory organowe w wykonaniu Piotra Wilczyńskiego.

 
 
Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa
 
Prof. Jan Wincenty Bandtkie był synem lubelskiego kupca Jana Samuela i Anny Marii z Noacków. Po edukacji m.in. w ewangelickim Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu i studiach prawniczych na Uniwersytecie w Halle, osiadł w 1806 r. Warszawie, gdzie jako prawnik był notariuszem, a następnie pisarzem sądowym przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W 1843 r. został powołany na stanowisko radcy stanu i członka Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1808 r. kierował jako dziekan Szkołą Prawa i współorganizował utworzony w 1816 r. Uniwersytet Warszawski. Na stanowisku dziekana Wydziału Prawa pozostawał do 1831 r. Wykładał prawo rzymskie oraz historię prawa polskiego. Jest uważany za twórcę warszawskiej historycznej szkoły prawa. W 1814 r. Uniwersytet Albertina w Królewcu nadał mu tytuł doktora praw. Warto również wspomnieć, że Bandtkie jako pierwszy opracował polski tekst Kroniki Galla Anonima. Od czerwca 2008 roku prof. Jan Wincenty Bandtkie jest patronem Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UW.
 
P. Florjanowicz-Błachut