english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybrano kandydata na Biskupa Wojskowego

Dnia 18 marca 2010 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Konsystorza i Rady Synodalnej - Kolegium Wyborczego, mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Ewangelickiego Biskupa Wojskowego - Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
 
Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów: ks. kmdr por. Marek Loskot i ks. ppłk Mirosław Wola. Po rozmowie z kandydatami Kolegium Wyborcze w tajnym głosowaniu dokonało wyboru kandydata na Naczelnego Kapelana Wojskowego.
 
Został nim ks. ppłk. Mirosław Wola. W głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: ks. Marek Loskot - 4, ks. Mirosław Wola - 6, jeden z członków Kolegium Wyborczego wstrzymał się od głosu.
 
Zgodnie z procedurą wyborczą władze Kościoła zgłoszą obecnie ks ppłk. Mirosława Wolę władzom państwowym w celu doprowadzenie do jego wprowadzenia w urząd.
  
Kolegium Wyborcze