english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Życiorys ks. bpa Mieczysława Cieślara

Ks. bp Mieczysław Cieślar urodził się w Cieszynie 28 marca 1950 r. Został ochrzczony przez ks. dr. A. Wantułę 10 kwietnia 1950 r. Dzieciństwo oraz młodość spędził w Wiśle. Konfirmował go ks. Robert Fiszkal w 1964 r. Także w Wiśle ukończył Liceum Ogólnokształcące. Następnie podjął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1973 roku uzyskał dyplom magistra w oparciu o pracę „Obraz historycznego Jezusa w Listach Apostoła Pawła”.
 

 
Ordynowany został przez ks. bp. Andrzeja Wantułę 2 września1973 r. Z dniem ordynacji rozpoczął wikariat w parafii w Pabianicach, z którą był związany aż do połowy lat dziewięćdziesiątych. Po 3 letnim wikariacie został mianowany proboszczem administratorem parafii w Pabianicach, a w 1980 r. wybrany i wprowadzony w urząd proboszcza. W okresie pracy w Pabianicach był także proboszczem administratorem parafii w Zduńskiej Woli, Łasku oraz Wieluniu. W latach 1977-80 pełnił także służbę Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej oraz Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży.
 
Swoją służbę w parafii w Pabianicach zakończył po wybraniu go na proboszcza parafii św. Mateusza w Łodzi w lutym 1996 r. W dniu 16 marca 1996 r. został wybrany Biskupem Diecezji Warszawskiej KEA, a 1 maja tegoż samego roku został wprowadzony w urząd przez ks. bp. Jana Szarka w asyście bp. T. Harlina, zwierzchnika diecezji Uppsala Kościoła Szwecji, ks. bp. Pawła Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej KEA oraz ks. bp. Ryszarda Bogusza. Od 25 marca 2006 r. pełnił funkcję Biskupa Diecezji Warszawskiej w drugiej kadencji. Wraz z objęciem urzędu Biskupa został także Prezesem Diakonii Diecezji Warszawskiej.
 
Od 2001 roku był także zastępca Biskupa Kościoła. W latach 2008-2009 był przewodniczącym Kolegium Komisji Historycznej Kościoła, zaś po objęciu tej funkcji przez ks. bp. Jerzego Samca został wybrany członkiem Kolegium Komisji przez Konferencję Biskupów.
 

Reprezentował także Kościół na polu ekumenicznym. Od 2003 r. pełnił z ramienia KEA funkcję współprzewodniczącego Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej. Był także wielokrotnie delegatem Kościoła na europejskie konferencje teologiczne organizowane m. in. przez Światową Federację Luterańską oraz Konferencję Kościołów Europejskich.

 
Był człowiekiem wrażliwym na piękno muzyki. Kiedy uczęszczał do szkoły podstawowej oraz średniej uczył się również w Państwowej Szkole Muzycznej w Cieszynie. Był także osobą niezwykle oczytaną, spragnioną kontaktu z literaturą piękną. Duchowni diecezji warszawskiej wspominają go jako osobę niezwykle serdeczną i traktującą ich zawsze po partnersku. Był dla nich Biskupem i Bratem w posłudze Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, takim jawił się także duchownym całego Kościoła.
   

Ks. bp Mieczysław Cieślar pracował także od 1973 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W ramach swojej pracy naukowo-dydaktycznej zajmował się biblistyką, a dokładnie egzegezą Nowego Testamentu, był znakomitym znawcą języka greckiego i kultury starożytnej. Chociaż aż do zeszłego roku akademickiego pracował w Katedrze Nowego Testamentu i języka greckiego, to jego zainteresowania nie zamykały się tylko w biblistyce. Był znawcą muzyki kościelnej, liturgiki i eklezjologii. W związku z reorientacją profilu badawczego, a zwłaszcza podjęciem badań z zakresu ewangelickiej dogmatyki i etyki, w ostatnim roku akademickim został wykładowcą Katedry Teologii Systematycznej w ChAT.

 
Społeczność akademicka wspomina go jako osobę ciepłą, ludzką, zdolną zawsze przekroczyć akademicką rutynę i dostrzec w swoim rozmówcy, czy to koledze wykładowcy, czy studencie, przede wszystkim drugiego człowieka. Swoją szeroką wiedzą z zarówno z zakresu biblistyki, jak i teologii systematycznej dzielił się ze studentami zawsze w perspektywie duszpasterskiej, czerpiąc ze swoich bogatych doświadczeń nabytych w czasie służby w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.
 
Pozostawił Żonę - profesor, prorektor Akademii Muzycznej w Łodzi, organistkę oraz Córkę i Syna.
 
Biuro Informacji Kościoła
 
------------------
Do pobrania zdjęcie w dużej rozdzielczości:
Fotografia śp. ks. bpa Mieczysława Cieślara
Źródło: luteranie.pl, copyright: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego