english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

1% dla CME

1% podatku wydaje się czymś naprawdę niewielkim, a jednak przekazując go na organizacje pożytku publicznego oraz prowadzące działalność z zakresu pożytku publicznego (działania, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), można mieć pewność, że każda ofiarowana w ten sposób złotówka zostanie wykorzystana właściwie. Bowiem każda z tych organizacji musi spełniać dodatkowe kryteria, dotyczące m.in. jawności działania, kontroli w organizacji oraz jest zobowiązana do przygotowania corocznego raportu podawanego do publicznej wiadomości. To, czy dana organizacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego można sprawdzić na stronach www.ngo.pl.

Centrum Misji i Ewangelizacji posiada status organizacji pożytku publicznego od 28 grudnia 2004 r. Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000225011. Misją CME, jako OPP, jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy Centrum zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych.

Dzieci i młodzież
Od trzech lat Centrum prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży na ulicy. Streetworking, czyli praca uliczna, której odbiorcami są dzieci i młodzież, przybiera najczęściej postać pedagogiki ulicy, której celem jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem w jego środowisku, zyskanie jego zaufania oraz utrzymanie pozytywnej relacji dzięki regularnej obecności w miejscu przebywania dziecka. Pedagog ulicy jako „pozytywny dorosły” wprowadza dziecko w świat norm i zachowań powszechnie uznawanych. Jego rolą jest także wypełnienie luki, jaka istnieje pomiędzy światem dziecka a rodziną, szkołą, instytucjami pomocowymi i społeczeństwem. Ma stały kontakt m.in. z rodzicami i opiekunami dziecka, pedagogami szkolnymi, kuratorami, terapeutami. W swojej pracy korzysta z różnych metod aktywizujących, takich jak gry i zabawy, zajęcia sportowe, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Od 2007 roku projekty przygotowane przez pedagogów ulicy Monikę i Roberta Cieślarów były realizowane w Łowiczu, Cieszynie i Bytomiu. Bytomska dzielnica Bobrek jest obecnym terenem pracy Roberta, który towarzyszy grupie chłopców w wieku 10-15 lat.

– „Daj dzieciom nadzieję” to akcja, dzięki której pomagamy dzieciom z rodzin borykających się z problemami finansowymi,których nie stać na wysłanie swoich pociech na jakikolwiek wypoczynek. Chcemy dać tym dzieciom nadzieję – na zdrowie, interesujące zajęcia, dające radość wspomnienia. Nie chcemy, by wakacje były dla nich czasem straconym i niebezpiecznym, spędzonym na ulicach czy podwórkach, w miejscach, które są dla nich zagrożeniem. Nie chcemy, by czuły się gorsze od swoich majętniejszych rówieśników. Chcemy dać im poczucie pewności, że ktoś o nie dba, że nie są pozostawione samym sobie. W 2010 roku udało nam się sfinansować i dofinansować obozy dla 25 dzieci. Dzieci wyjechały na obozy do Koszalina, Sorkwit, Orkusza, Lidzbarka Welskiego oraz przyjechały na Tydzień Ewangelizacyjny do Dzięgielowa – wyjaśnia Danuta Ostruszka, opiekun projektu.

Przykładem pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju jest organizowana już od 10 lat ogólnopolska akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”. Polega ona na przygotowywaniu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów w pudełkach po butach, które przed świętami zawożone są najuboższym dzieciom na Ukrainie. CME chce nieść pomoc tym, którzy bardzo jej potrzebują, uczyć empatii, wrażliwości, pokazać, że nawet mając niewiele, też można coś ofiarować. W 2010 roku zebrano 4572 prezentów dla dzieci z Ukrainy, w wieku 0-15 lat. Najmłodszym, i nie tylko, oferują swe usługi wolontariusze-klauny z Artystycznej Grupy Klaunów.
– Przywitał nas gwar małych dzieci. Kiedy, jeszcze przed charakteryzacją, rozstawialiśmy kurtynę, jeden z maluchów nam pomagał. Przygotowując program na występ, myślałam o dzieciach. Tymczasem, kiedy weszliśmy na salę, dotarło do mnie, że to jest dom matki z dzieckiem. Okazało się, że mieszkające tam i gościnnie przybyłe matki miały momentami większą radochę w czasie występu niż dzieci – komentuje występ w domu matki i dziecka „Słonecznik” Urszula Marek, klaun Serduszka, koordynator Artystycznej Grupy Klaunów.

Rodziny
– Projekt „Rodzina rodzinie” powstał z potrzeby serca – chcieliśmy pomóc rodzinie, którą znaliśmy i spotykaliśmy na spotkaniach grupy małżeńskiej, a którą dotknęła tragedia: śmierć jedynego jej żywiciela. W tej sytuacji nie mogliśmy nie zrobić nic. Postanowiliśmy otworzyć konto, dzięki któremu mogłaby ona przetrwać, pozbierać się, w sensie materialnym, po tej stracie. Po prostu stanąć na nogi. Wiemy, że to samo spotkać mogło każdego z nas. Dziś na koncie projektu „Rodzina rodzinie” gromadzimy fundusze na pomoc rodzinom, które znalazły się w szczególnie kryzysowej sytuacji finansowej. Aktualnie opiekujemy się pięcioma rodzinami: dwiema z Mazur oraz trzema ze Śląska. Są to rodziny osierocone, niepełne, często wielodzietne, także borykające się z problemem niepełnosprawności. Wspieramy je comiesięcznymi dotacjami, które przeznaczają na podstawowe potrzeby: zakup artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów higienicznych, leków, opału na zimę, artykułów i przyborów szkolnych – wyjaśnia Marek Cieślar, członek komisji projektu.

Społeczności
Misja Serca i Ewangelii to projekt CME mający na celu poprawę warunków życia ludzi w Burkina Faso. Działania te są prowadzone od 2007 roku, głównie na terenie Pobe Mengao i okolicznych wiosek. Na miejscu zostało zrealizowanych już kilka projektów, których odbiorcami były dzieci, młodzież i dorośli. Były odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie zgłaszane przez Afrykańczyków. Obecnie Centrum jest partnerem działań Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju, które przygotowało projekt „Centrum Edukacji” i złożyło wniosek o dotację unijną. Wiemy już, że nasze MSZ przyjął opracowany projekt i przyznał 50% środków planowanych i już w tym roku ruszy inwestycja w wiosce Pobe Mengao, a w jej ramach: budowa nowej Szkoły Podstawowej „C” oraz centrum multimedialnego,w którym będzie dostęp do Internetu i kilkunastu komputerów, elektryfikacja wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w gminie, budowa studni przy szkole „C”. Co istotne, mieszkańcy Pobe Mengao są gotowi do działania i współpracy dla dobra całej wioski.

Centrum Misji i Ewangelizacji prowadzi działalność o charakterze społecznym, charytatywnym i kulturalnym. Jest w czym wybierać – jeśli ktoś chce wskazać, na jaki konkretnie projekt chce przekazać swój 1% podatku, może to zrobić.W 2009 roku CME otrzymało kwotę 101 607,91 zł przekazanych jej w ramach 1% podatku, natomiast w 2010 – 78 938,33 zł. Coraz więcej organizacji zachęca do wpłacania 1%, także w Kościele. Od osobistych przekonań zależy, gdzie wpłacimy swoją część podatku i jakie działania/projekty wesprzemy.
Centrum zachęca do rozważania możliwości wpłaty na prowadzoną przez siebie działalność w następujący sposób: „W rozliczeniu podatkowym mają Państwo możliwość przekazania swojego 1% wybranej organizacji, dlatego tym większym wyróżnieniem będzie dla nas, jeśli zadecydują o przekazaniu go na CME. Kwota 1% podatku może wydawać się małą sumą, tak jednak nie jest. Tak, jak na morze składa się suma kropel, tak na finansowanie wielu realizowanych przez nas projektów, składa się suma nawet najmniejszych ofiar”.

1% dla…

Gabriela Glajcar

Artykuł nie prezentuje pełnego wachlarza działań podejmowanych przez CME OPP. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.