english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

50-lecie ordynacji ks. Jana Lecha Klimy

W niedzielę, 16 października 2011 r. 50-lecie ordynacji obchodził ks. Jan Lech Klima, były proboszcz parafii w Międzyrzeczu koło Bielska-Białej.
 

Jubilat urodził się 2 grudnia 1937 r. Po ukończeniu studiów teologicznych został 15 października 1961 r. ordynowany na księdza w kościele Św. Trójcy w Warszawie przez bp. Andrzeja Wantułę w asystencji profesorów CHAT - ks. rektora prof. Wiktora Niemczyka i ks. prorektora prof. Karola Wolframa. Wraz z ks. Janem Lechem Klimą ordynowani wówczas zostali magistrzy teologii Eryk Smoleński i Wiesław Grochal.

  
  
Pierwsza placówką jego służby była parafia w Sopocie, gdzie pełnił wikariat u ks. seniora Edwarda Dietza. Potem administrował parafie Rypin, Lipno, Izbica Kujawska, Włocławek i Czechowice - Dziedzice. Od 1979 roku Jubilat objął stanowisko drugiego proboszcza w Wiśle, a od 1982 roku przez 20 lat, aż do emerytury pozostawał proboszczem parafii w Międzyrzeczu, gdzie jeszcze jako student odprawił swoje pierwsze nabożeństwo. Po przejściu na emeryturę zamieszkał w domu parafialnym w Międzyrzeczu.
 
Pan Bóg na drodze duszpasterskiej darował mu żonę Alicję Klima i dwie córki - Małgorzatę i Monikę. Przez 29 lat małżonka wspierała go i towarzyszyła mu na drodze z Sopotu do Międzyrzecza. Dziękujemy Wszechmocnemu za jej służbę i oddanie Bożej sprawie.
  
 
W niedzielę, 16 października br. w kościele w Międzyrzeczu obchodzono uroczyście 50-lecie ordynacji byłego proboszcza parafii. Liturgię wstępną prowadził obecny proboszcz parafii, ks. Andrzej Dyczek, ks. radca Jan Gross oraz diakon Barbara Adamus. Świątynia międzyrzecka zgromadziła wielu tych, którzy chcieli wyrazić swą wdzięczność Bogu i Jubilatowi. Oprócz wymienionych księży obecni byli ks. bp Jan Szarek – jako przedstawiciel władz Kościoła, ks. prof. Manfred Uglorz, ks. radca Ryszard Janik, ks. Jan Kozieł, ks. Jan Melcer. Ks. bp Jan Szarek odczytał gratulacje od obecnego zwierzchnika Kościoła ks. biskupa Jerzego Samca i zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej ks. biskupa Pawła Anweilera, którzy ze względu na odbywający się Synod Kościoła nie mogli wziąć udziału w uroczystości jubileuszowej.

Wśród przybyłych gości byli także: proboszcz parafii Kościoła Rzymskokatolickiego w Międzyrzeczu, Wójt Gminy Jasienica, Z-ca Wójta, delegacje Rad Sołeckich, delegacje KGW, delegacje OSP, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza, orkiestra OSP MD, rodzina, grono przyjaciół i parafian.

 
Po pieśni miejscowego chóru był czas na życzenia i podziękowania. W imieniu parafii przemówił proboszcz ks. Andrzej Dyczek wraz z diakon Barbarą Adamus, w imieniu obecnej Rady Parafialnej kurator Mariusz Fender - uczeń i wychowanek Jubilata. Ciepłe słowa skierował także były kurator Paweł Mikler oraz delegacja chóru parafialnego.
 
 
Ks. proboszcz Witold Grzomba przekazując życzenia od bpa Tadeusza Rakoczego, w szczególny sposób podkreślił „cichą dobroć” ks. Jana Lecha Klimy i ogromny wkład w budowę ekumenizmu. Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, w serdecznych słowach zwrócił uwagę na fachowość i mądrość cechującą Jubilata, jaką wyniósł ze spotkań i współpracy. Delegaci i przedstawiciele zarówno księży jak i świeckich ugrupowań zwracali uwagę na dobroć i prawdziwe duszpasterstwo, w szczerym oddaniu bliźniemu.

Kiedy w 1993 roku spłonął zabytkowy kościół rzymskokatolicki w Międzyrzeczu, proboszcz parafii ks. Jan Lech Klima zaproponował braciom katolikom możliwość odprawiania nieodpłatnie nabożeństw katolickich w kościele ewangelickim. Przez siedem lat, do czasu wybudowania przez katolików nowej świątyni, ewangelicki kościół służył zarówno jednym, jak i drugim. Bezprecedensowy gest ks. Jana Lecha Klimy oraz międzyrzeckich ewangelików stał się impulsem dla doskonałej ekumenicznej współpracy, która trwa w Międzyrzeczu i jest wzorem dla innych miejscowości i parafii zarówno ewangelickich, jak i rzymskokatolickich. To umiłowanie człowieka bez względu na przynależność wyznaniową zaowocowało też w przyznaniu Jubilatowi w 2003 roku nagrody im. ks. Józefa Londzina.
 

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił sam Jubilat – ks. Jan Lech Klima w oparciu o tekst z Ewangelii Mateusza 18,20: „Gdzie dwaj lub trzej są zgromadzeni w Imię moje, tam Ja jestem pośród nich”. Słowo przed spowiedzią i Komunią Świętą wygłosił ks. radca Ryszard Janik. Liturgię komunijną poprowadzili księża: bp Jan Szarek i ks. prof. Manferd Uglorz, zaś liturgię końcową proboszcz ks. Andrzej Dyczek, ks. Jan Lech Klima i ks. bp Jan Szarek, który udzielił błogosławieństwa.
 

Alina Fender

 
więcej o uroczystości na stronie: www.miedzyrzecze.org.pl