english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

80 lat dzięgielowskiego chóru

22 października 2012 r. w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie odbył się piękny, a zarazem wzruszający Jubileusz z okazji 80-lecia działalności Parafialnego Chóru Mieszanego . Uroczystość rozpoczęła się pieśnią "Będę śpiewał Tobie” odśpiewaną przez jubilatów, którzy przeszli przez cały wypełniony słuchaczami kościół i ustawili się przed ołtarzem, aby tam Bogu dziękować za lata błogosławieństw. Koncert poprowadził proboszcz i opiekun chóru, ks. Marek Londzin, który powitał serdecznie przybyłych gości, wśród nich ks. biskupa Pawła Anweilera, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej oraz wójta gminy Goleszów Krzysztofa Glajcara, przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Orawca, przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Kubiciusa oraz starostę cieszyńskiego Czesława Gluzę.
   
Koncert został podzielony na cztery części, podczas którego jubilaci zaprezentowali pieśni znanych kompozytorów. W przerwach można było posłuchać historii chóru, zabrzmiały utwory muzyczne w wykonaniu flecistki Doroty Branny; Joanny Lipowczan-Stawarz(organy) i Anny Stanieczek ( skrzypce) oraz niespodziankę słowno-muzyczną w wykonaniu Jubilatów. Chórzyści nie zapomnieli o swojej dyrygentce Annie Stanieczek, aby jej podziękować za prowadzenie chóru przez blisko 10 lat. Odczytany został okolicznościowy wiersz, złożone zostały życzenia oraz wręczone kwiaty. Uczczono także pamięć zmarłych dyrygentów, chórzystów i sympatyków chóru modlitwą i chwilą ciszy. Okolicznościowe pozdrowienie przekazał zwierzchnik naszej cieszyńskiej diecezji ks. bp Paweł Anweiler. Życzenia przekazali chórowi przewodniczący Rady Powiatu i Wójt Gminy Goleszów.
 
Początki dzięgielowskiego chóru sięgają 1931 roku, kiedy to rozpoczęło działalność koło Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej skupiającej młodzież z Dzięgielowa oraz sąsiednich miejscowości: Bażanowic i Puńcowa. Pierwszym prezesem i dyrygentem chóru został nauczyciel Stanisław Macura. W latach następnych jednak zespół liczebnie maleje. W 1935 r. usamodzielnia się Koło w Bażanowicach, a w 1937 r. w Puńcowie. W tamtym okresie prezesami i dyrygentami chóru zostają dorywczo nauczyciele Kubaczka, Karol Harok i Jan Rusnok. Po II wojnie światowej chór odrodził się w 1948 r. dzięki pierwszemu powojennemu duszpasterzowi Diakonatu w Dzięgielowie, ks. Janowi Fusskowi. Próby chóru odbywały się po niedzielnych nabożeństwach. W latach 1950-1964 chór zbiera się dorywczo w baraku sióstr przed świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocnymi czy większymi uroczystościami zboru. W tym czasie dorywczo dyrygentem chóru był Jan Rusnok. W listopadzie 1964 r. pałeczkę dyrygencką przejmuje siostra Ruta Fromm, której pomagał prof. Karol Hławiczka. W tym okresie liczebność chóru wzrasta, a chór bierze udział w licznych uroczystościach kościelnych m.in. usługuje podczas 100. rocznicy urodzin ks. sen. Karola Kulisza – inicjatora i założyciela Zakładów „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Od 1972 r. dyrygentem chóru zostaje prof. Jan Samlicki z Czech, który prowadzi chór do 1983 r. Pomaga mu w ty okresie mieszkający w „Emaus” ks. Adam Hławiczka.. Od 1984 roku dyrygentem chóru zostaje ponownie siostra Ruta, a duszpasterzem Diakonatu ks. Emil Gajdacz. Od tego też czasu chór spotyka się regularnie we wtorki w godz. 18 do 20 w kaplicy w Dzięgielowie. We wrześniu 2001 r. chór uroczyście obchodzi 70-lecie istnienia. .W tym czasie dyrygentem chóru jest Irena Kowala, ale w czasie jej nieobecności zastępują ją córka Iwona i Anna Stanieczek, dyrygentka chóru męskiego „Cantus” z Goleszowa, która w 2002 r. przejmuje pałeczkę dyrygenta chóru dzięgielowskiego. Bardzo szybko zdobywa powszechne zaufanie i uznanie wśród chórzystów, stając się przyjacielem, a swoją osobowością, charyzmą i poczuciem humoru pozytywnie oddziałuje na rodzinę chórową.
 
Obecnie chór liczy 33 członków i można go poznać dzięki członkostwu sióstr diakonis, z siostrą przełożoną Ewą Cieślar. Dzięki temu, że wśród rodziny chórowej są małżeństwa i rodzice z dziećmi, wszyscy czują się tu dobrze, jak w wielopokoleniowej rodzinie. Chór dużo śpiewa w parafii macierzystej, uczestnicząc w życiu zboru, towarzysząc mu w chwilach smutku, jak i w chwilach radosnych. W ostatnich latach chór również dużo śpiewa poza parafią. Wyjeżdża także poza granice kraju do Czech, Holandii, Finlandii, Niemiec i Słowacji.
 
W związku z tym, że pamięć jest ulotna, historia chóru zaprezentowana została w postaci wystawy zdjęć i opisów historycznych w kościele „Eben-Ezer” w Dzięgielowie opracowanych przez ks. Emila i Diakon Helenę Gajdaczów. Chór przygotował także z okazji swojego Jubileuszu tablo. Wydany został okolicznościowy folder opisujący historię i przesłanie muzyczne chóru, jakim jest głoszenie Ewangelii Chrystusowej poprzez śpiew.
Na zakończenie Jubilaci wraz przyjaciółmi z chóru goleszowskiego wykonali arię z opery „Nabucco" - Chór niewolników. Zebrani goście gorącymi oklaskami dziękowali za piękny koncert, moc duchowych i estetycznych wzruszeń i przeżyć.
 
Izabela Gałuszka