english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Adam Pastucha wiceprezesem Konsystorza

Ważnym punktem obrad wiosennej sesji Synodu Kościoła to wybory wiceprezesa i radców Konsystorza.
 
Do wyborów wiceprezesa Konsystorza zgłoszono jednego kandydata, dotychczasowego wiceprezesa Adama Pastuchę. Po prezentacji kandydata oddano 60 głosów, spośród których 50 było za kandydaturą Adama Pastuchy.
  
Prezes Synodu ks. Waldemar Pytel ogłosił, że wiceprezesem Konsystorza wybrano Adama Pastuchę.     
 
***
 
Adam Pastucha urodził się 4 sierpnia 1954 roku w Cieszynie. Od urodzenia mieszka w Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w 1973, kontynuował naukę studiując na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, którą ukończył w 1978 uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanika o specjalności technologia maszyn.
 
W roku 1978 podjął pracę w Fabryce Automatyki Chłodniczej w Cieszynie, gdzie zakończył pracę w 1999 na stanowisku Głównego Mechanika. W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcje członka Rady Zakładowej, a po przekształceniu zakładu w spółkę prawa handlowego, został wybrany przez załogę na członka Rady Nadzorczej i był przez dwie kadencje jej sekretarzem.
 
Od 1999 do 2002 roku był dyrektorem  w firmie Jawal S.J.A. Sp. z o.o. w Gumnach koło Cieszyna. 
 
W latach 1990-2010 członek Rady Gminy Dębowiec, a w latach 1994-2006 jej Przewodniczący.
 
Od 2002 roku, po ukończeniu studiów podyplomowych, pracuje najpierw jako zastępca, a od 2007 jako dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki w Dzięgielowie.
 
Był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej w parafii w Skoczowie. Członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. Od 1991 roku wybierany do Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, a od 1996 roku jej kurator. Wybrany do Synodu Kościoła X, XI i XII kadencji. Od roku 2001 jest wiceprezesem Konsystorza Kościoła. 
 
Żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci.