english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Angielski w Pile

Stacja Diakonii w Pile, we współpracy z MOPS w Pile, rozpoczęła projekt Otwieramy drzwi do przyszłość. Kurs języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego (Douglas i Ewelina) i mają za cel ukazać pluralizm kulturowo-wyznaniowy Europy i Ameryki oraz rozpocząć, kształtować i gruntować wiedzę lingwistyczną na bazie ćwiczeń, zabawy i wykładów, a w szczególności osłuchania.
 
 
Jak zostało wspomniane, cechą charakterystyczną nauczania jest nastawienie na słuchanie, dlatego, każde dziecko otrzymało odtwarzacz mp4, i przygotowane do tych zajęc e-booki, które pozwalają dzieciom osłuchiwać się z językiem, także poza zajęciami. Zajęcia odbywają się w czwartki od 17.00 – 18.45 (przerwa 15 min) - jedna grupa i poniedziałki o tych samych godzinach. Podczas zająć są wykorzystywane najnowsze formy nauczania w formie audio-wizualnej.
 
 

Projekt jest finansowany z budżetu Urzędu Miasta w Pile.

 
Oprócz tego parafia współpracuje z Urzędem Miasta w Pile oraz English Native Speaker w projekcie bezpłatnych spotkań językowych dla „każdego”, udostępniając swoje pomieszczenia i kościół do zajęć edukacyjnych.