english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Apel o pomoc dla Japonii

„Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy"
Przypowieści Salomona 3,27
 

Poruszeni losem ludzi dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi oraz tsunami, które tak tragicznie dotknęły w ostatnim tygodniu mieszkańców północnej-wschodniej Japonii, chcemy jako Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, włączyć się także w ogólnopolską oraz światową akcję niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Do tej pory mówi się o 8 tys. osób, które zginęły w wyniku tego kataklizmu, ta liczba - niestety - każdego dnia wzrasta. Z zagrożonych terenów ewakuowano do tej pory ponad 460 tys. osób. Zniszczone zostały całe miasta i wsie.

 
Z pilnym apelem o złagodzenie skutków trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii zwrócili się do kierownictwa naszego Kościoła przedstawiciele Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Japonii: jego prezydent, ks. Sumiyuki Watanabe i ks. Isamu Aota, koordynator Biura Udzielania Środków Pomocowych, którzy napisali m.in. „Prosimy o Boży pokój i miłosierdzie dla wszystkich ofiar. Solidaryzujemy się z wszystkimi ludźmi, którzy w jednej chwili stracili rodziny, domy i wszystko, co bezcenne, i są skazani na żal i lęk. Naszą głęboką modlitwą jest, aby Bóg dał im nadzieję i wolę życia, by mogli odbudować swe zwyczajne, codzienne życie możliwie najszybciej".
 
Kościół Ewangelicko-Luterański Japonii powołał 14 marca Biuro Udzielania Środków Pomocowych, a także wezwał do wsparcia - w każdy możliwy sposób - poprzez zbieranie informacji na temat ludzi, którzy najbardziej ucierpieli na zniszczonym obszarze. Praca ta jest prowadzona w porozumieniu i współpracy z innymi wyznaniami: rzymskokatolickim, anglikańskim, a także z dwiema parafiami luterańskimi w Sendai.
 
Nasze siostry i braci z Japonii proszą nas o modlitwę i wsparcie tej misji z wszystkich możliwych stron - przez grupy, jednostki, parafie, synody i powiązane z nimi instytucje.
 
Zbiórkę pieniężną na rzecz osób poszkodowanych w Japonii lub odbudowę szkół prowadzą w Polsce m.in. Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Prawosławne Dzieło Miłosierdzia Eleos.
 
Każdy przekazany przez nas, chociaż najmniejszy dar, jest świadectwem naszej solidarności i miłości bliźniego przekraczającej wszelkie bariery, kulturowe i geograficzne.
 
Ofiary pieniężne, prosimy wpłacać bezpośrednio na konto Diakonii Kościoła z dopiskiem „Pomoc dla Japonii"
 
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21

Bank PEAKO S.A. l O/Warszawa Konto nr: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

„Pomoc dla Japonii"

W imieniu Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Japonii składamy serdeczne Bóg zapłać za złożoną ofiarę.
 
Z chrześcijańskim pozdrowieniem
 
Biskup Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Biskup Ryszard Bogusz, Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 
Warszawa, 17 marca 2011 r.