english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Cykl szkoleniowy - uzależnienia od alkoholu

Cykl szkoleniowy dla duchownych i świeckich pracowników KEA w RP 
„Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami”
Katowice
 
Skala zjawiska alkoholizmu i nadużywania alkoholu w Polsce jest ogromna. Szacuje się, że osób uzależnionych mamy w kraju ok. 800 tysięcy (2% populacji). Dodając do tego ich rodziny (ok. 3 mln osób, w tym 1,5 mln dzieci) oraz ok. 2 – 2,5 mln osób pijących szkodliwie, otrzymujemy zatrważającą sumę ok. 6 mln Polaków cierpiących z powodu nieodpowiedzialnego picia alkoholu.
 
Nie ma racjonalnych podstaw, by sądzić, że problem ten omija środowiska, w których działają pracownicy naszego Kościoła. Chodzi tu zarówno o społeczności stricte ewangelickie, parafialne, jak i szersze społeczności lokalne. Wiele z naszych parafii pełni ważną funkcję społeczną i oświatową w swoim środowisku.
 

Coraz pilniejszą potrzebą staje się więc umiejętność postępowania z osobami uzależnionymi bądź pijącymi nadmiernie oraz pomoc ich rodzinom, a przede wszystkim dzieciom. Stąd pomysł, aby zorganizować szkolenie w tym zakresie. Szkolenie to, jak inne organizowane przez Diakonię Polską, przeznaczone jest dla duchownych i świeckich pracowników i współpracowników Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 
Cykl odbędzie się w Katowicach, w Ewangelickim Centrum Diakonijnym przy ul. Dudy Gracza 6, w następujących terminach:
 
19 – 20 września 2011

17 – 18 października 2011

7 – 8 listopada 2011

28 – 29 listopada 2011

 

Zarys programu szkolenia

 

Harmonogram spotkań wyglądać będzie następująco:

 
poniedziałek

10.00 - 13.00 - zajęcia

13.00 - 14.00 - obiad

14.00 - 17.00 - zajęcia

 
wtorek

9.00 - 12.00 - zajęcia

12.00 - 13.00 - obiad

13.00 - 16.00 - zajęcia

 
I Spotkanie 19-20.09.2011r.
 • Alkohol na tle innych substancji psychoaktywnych. Fakty i mity na temat działania alkoholu jako substancji psychoaktywnej
 • Różne wzory spożywania alkoholu
 • Limity „bezpiecznego” spożywania alkoholu
 • Pomaganie osobom pijącym alkohol ryzykownie i szkodliwie
 • Profilaktyka problemów wynikających z picia alkoholu przez dorosłych
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom „niechemicznym”: hazard, siecioholizm, seksoholizm, zakupoholizm itp.

II Spotkanie 17-18.10.2011r.

 • Uzależnienie od alkoholu: objawy i mechanizmy
 • System leczenia osób uzależnionych w Polsce
 • System samopomocy dla osób pijących alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych
 • Co zwiększa efektywność leczenia osób uzależnionych?

III Spotkanie 7-8.11.2011r.

 • Jak motywować do zmiany osoby pijące alkohol problemowo, które nie chcą się zmienić?
 • Jak wspierać zmianę u osób, które podjęły decyzję?
 • Jak pomagać osobom, które wróciły do starych zachowań? (praca z nawrotem)

IV Spotkanie 28-29.11.2011r.

 • Zaburzenia funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym.
 • Współuzależnienie
 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. DDA
 • Przemoc wobec dorosłych i dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
 • Problemy rodziny w okresie zdrowienia osoby pijącej problemowo.
 • Jak rodzina może pomóc osobie z problemem alkoholowym podjąć decyzję o zmianie?
 • Skuteczne przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży.

Prowadzi:

Jadwiga Fudała, specjalista psychoterapii uzależnień

kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
Szkolenie będzie miało charakter seminaryjno-warsztatowym, jego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze problemów wynikających z picia alkoholu oraz sposobów ich rozwiązywania. Uczestnicy zostaną zaproszeni do ćwiczeń, prezentacji dotychczasowych sposobów radzenia sobie, dyskusji. Szkolenie będzie wzbogacone prezentacjami filmowymi oraz materiałami edukacyjnymi dla uczestników.
 
Szkolenie realizowane jest w ramach programu „Przeciw przemocy”, prowadzonego przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w kooperacji z Diakonią Diecezji Katowickiej KEA w RP.
 
Projekt jest współfinasowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Katowice, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego, Diakonii Polska i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.
  

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych i lunchów w trakcie zajęć. Koszty dojazdu uczestników pokrywają oni sami, względnie parafie (diecezje) delegujące.

 
Dodatkowych informacji nt. szkolenia udziela oraz zgłoszenia przyjmuje
Pani Bożena Polak, PEA Katowice, tel. 32/ 253 99 81, e-mail katowice@luteranie.pl