english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dni Jakubowe w Ustroniu

W niedzielę 24 lipca 2011 r. ustrońska parafia obchodziła 173. pamiątkę poświęcenia kościoła apostoła Jakuba Starszego. Uroczystości niedzielne poprzedziły organizowane już po raz 28. „Dni Jakubowe”. Pierwszy koncert poświęcony był 100. rocznicy urodzin kompozytora Jana Sztwiertni. Organizatorem była ustrońska Parafia, Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Ustroniu, przy udziale Urzędu Miasta Ustroń i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. W koncercie prowadzonym przez Danutę Koenig wystąpili:

  • soliści: Hubert Miśka – tenor, Izabela Chmiel – skrzypce,
  • chóry męskie z Goleszowa i Cieszyna dyrygowane przez Jean-Claude Hauptmanna, oraz Ustroński Chór Ewangelicki pod dyr. Krystyny Gibiec,
  • cześć wokalną uzupełniły recytacje Mariana Żyromskiego.
Na program złożyły się najbardziej znane utwory Jana Sztwiertni kościelne i ludowe. Koncert zakończyła pieśń „My dziedzicami słowa” muz. Jan Sztwiertnia sł. ks. Paweł Sikora. Utwór został wykonany przez połączone chóry z Goleszowa, Cieszyna i Ustronia, którymi dyrygowała Krystyna Gibiec.
 

    

Czwartkowy koncert spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Kościół był wypełniony słuchaczami nie tylko z Ustronia, ale także z Bielska-Białej, Cieszyna, Goleszowa, Jaworza i Wisły.

 
W drugi dzień w piątek była okazja aby posłuchać koncertu w wykonaniu Diecezjalnej Orkiestry Dętej pod batutą Adama Pasternego. Słuchacze mieli okazję przekonać się, że jest to zespół, który nie tylko uświetnia uroczystości kościelne, ale także w sposób mistrzowski potrafi zaprezentować bardzo szeroki repertuar. W zespole gra coraz więcej młodych muzyków, co jest gwarancją, że będzie się on rozwijał i podnosił swój poziom artystyczny.
 
 
 
Dni Jakubowe zakończył sobotni koncert w wykonaniu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory. Okres urlopowy sprawił, że do Ustronia z liczącego 17 osób mogło przyjechać tylko dziewięciu jego członków. Mimo to zachwycił on słuchaczy swoim mistrzowskim wykonaniem 15 utworów. Na program złożyły się miedzy innymi utwory: Święty jest Pan zastępów (J. Steiweder), O, mój Jezu (J. S. Bach), Jezu mój krasny (anonim, śląska melodia ludowa), Aria Marii Magdaleny z musicalu „Jesus Christ Superstar” (A. Weber, J. Młynarski).
 
Niedzielne uroczystości 25 lipca rozpoczęły się porankiem pieśni i muzyki, w ramach którego wystąpili:

· Diecezjalna Orkiestra Dęta prowadzona przez Adama Pasternego,

· Ustroński Chór Ewangelicki dyr. Krystyna Gibiec, akomp. Joanna Chraścina. W jego wykonaniu usłyszeliśmy cztery utwory.

· Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza pod dyr. Ruty Janik, który zaprezentował sześć utworów,

· Na zakończenie połączone chóry z Jaworza i Ustronia wykonały pieśń „My dziedzicami słowa” – muz. Jan Sztwiertnia, sł. ks. Paweł Sikora.

 
 
Po części muzycznej rozpoczęły się nabożeństwa w kościele i na placu kościelnym. W kościele kazanie wygłosił ks. Zdzisław Sztwiertnia proboszcz parafii E-A w Wiśle Jaworniku. W kazaniu, w którym skupił się na postaci apostoła Andrzeja powiedział między innymi: Często zadajemy sobie pytanie: czego tak naprawdę poszukujemy? Co pragniemy uzyskać od życia? Jaki jest nasz cel, co pragniemy osiągnąć? W tym momencie jedni powiedzą : dążę do zapewnienia sobie bezpiecznej przyszłości, inny powie: marzę o dobrym stanowisku w pracy, które zapewni mi zaspokojenie moich potrzeb. (…). ale ten cel nie może zdominować naszego codziennego życia.(…) Andrzej, bo o nim jest dzisiaj mowa, zawsze był w cieniu brata, ale nigdy nie miał o to pretensji. Szymon nazwany później przez Jezusa Piotrem, zawdzięcza mu swoje spotkanie z Jezusem. (…) Był szczęśliwy, że mógł być jednym z nich. A przede wszystkim, że brata przyprowadził do Jezusa. Dzisiaj możemy powiedzieć, że brakuje nam tej cechy, abyśmy umieli stanąć w cieniu, a innych nakierować czy przyprowadzić do Jezusa. (…) I w tym momencie powinniśmy spojrzeć na siebie, postawić sobie pytanie, czy przyprowadziłem kiedyś kogoś do świątyni? Czy opowiedziałem komuś o Zbawicielu? Powinniśmy pamiętać, że nas też ktoś tu do świątyni przyprowadził.
 
 
Drugie nabożeństwo na placu kościelnym odbywało się w innej niż zwykle scenerii. Część kościoła wraz z wieżą zasłonięta była wysokimi rusztowaniami, a z placu na terenie szkoły dochodziły odgłosy zawodów sportowych.
 

 
Tu kazanie wygłosił ks. Władysław Wantulok proboszcz parafii w Jaworzu, które oparł na fragmentach I listu apostoła Pawła do Koryntian. Powiedział między innymi: Służba i życie Kościoła to nie tylko ksiądz i jego niedzielne kazanie, lepsze czy gorsze, ale dziesiątki innych zajęć, funkcji, osób, które tworzą życie parafialne. (…) Czy my dziś myślimy, działamy na rzecz całej społeczności, tak jak ojcowie wiary, którzy wznosili ten kościół, którzy potem go utrzymywali? Jak często zadajemy sobie pytanie o los naszych sąsiadów z ławy kościelnej, których już dawno nie widzieliśmy? O los kolegów, którzy razem z nami składali ślubowanie konfirmacyjne, a dzisiaj gdzieś się pogubili w otaczającym nas świecie? Życie skierowane tylko i wyłączne na swoje sprawy i problemy jest może sposobem na życie w dzisiejszym świecie, wiele ludzi tak prowadzi swoje życie, ale w społeczności Kościoła jest to niemożliwe. Chrześcijanin nie może żyć w izolacji, nie może żyć w odosobnieniu, w samotności. Chrześcijaństwo to nie tylko prywatna sprawa człowieka. (…) Pan chce byśmy byli jedno, byśmy byli jednym ciałem. (…) Wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, byśmy wzajemnie sobie służyli, pomagali i wzajemnie się uzupełniali, każdy tym darem, jaki otrzymał od Boga. To wezwanie apostoła, wezwanie do jedności dotyczy nas wszystkich. To nasza wspólna sprawa. wspólnie za nią ponosimy odpowiedzialność.(…).
 
 

Tegoroczne Dni Jakubowe podobnie jak w latach poprzednich były częścią FESTIWALU EKUMENICZNEGO W USTRONIU, który w tym roku był organizowany po raz siódmy.

W dniach 9 do 17 lipca odbywały się uroczystości i imprezy organizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Klemensa, a w dniach 21 do 24 lipca przez Parafię Ewangelicko – Augsburską apostoła Jakuba Starszego.

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Więcej zdjęć: http://www.ustron.luteranie.pl/