english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Goście zagraniczni na Synodzie Kościoła

Delegacje europejskich luteran na Synodzie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie
 
W rozpoczętych w piątek, 15.10.2011 r. obradach Synodu Kościoła biorą udział delegacje luterańskich Kościołów Europy. Goście z Danii, Niemiec, Republiki Czeskiej i Węgier rozpoczęli wizytę w Polsce od spotkania z reprezentantami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Tematem rozmów była sytuacja luteran w Polsce jako Kościoła mniejszościowego. Goście spotkali się także z Radą Synodalną Kościoła i podjęli temat obecności luteran w mediach oraz sytuacji i roli kobiet w Kościele Ewangelicko Augsburskim. Po południu udali się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na spotkanie z Wiesławą Kostrzewą-Zorbas i Sebastianem Dudą – reprezentantami minister do spraw równego traktowania – Elżbiety Radziszewskiej. Rozmowy toczyły się na temat wyników ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce oraz ich wpływu na sytuację mniejszości religijnych i etnicznych. Pojawiła się też kwestia polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej której wszyscy rozmówcy przypisali ważne znaczenie. Po wizycie w KPRM goście wzięli udział w nabożeństwie kończącym pierwszy dzień obrad Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
 
 
 
Przyjechali oni do Polski na zaproszenie Rady Synodalnej. Ich obecność jest związana z zacieśnieniem międzynarodowych kontaktów w obrębie europejskich Kościołów luterańskich. Nie bez znaczenie pozostaje też fakt, że Polska jest ogniwem w przewodnictwie Radzie UE pomiędzy Węgrami a Danią. Warto zaznaczyć, że kazanie podczas wspomnianego nabożeństwa wygłosił biskup Diecezji Północnej Kościoła Luterańskiego Węgier, wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej na region Europy Środkowo-Wschodniej – ks. dr Tamas Fabiny.
 

 
Oprócz niego w skład zagranicznych delegacji wchodzą: Heidi Paakjaer-Martinussen (przewodnicząca Rady ds. Kontaktów Międzynarodowych Kościoła Danii), Barbara Broadbridge (Członek Rady luterańskiego Kościoła Danii), ks. Steffen Ravn Joergenssen (dziekan Diecezji Elsinore Kościoła Danii), ks. dr Martin Piętak (Śląski Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej), ks. dr Christoph Ehricht (nadradca Kościoła Ewangelickiego Pomorza w Niemczech).
 

Głosy europejskich luteran na Synodzie Kościoła

Teraz my, Duńczycy musimy nauczyć się od was, jak podejmować odpowiedzialność bycia przewodniczącymi w Unii Europejskiej, choć będzie to tylko na sześć miesięcy. Warto wspomnieć, że w połowie tego czasu mieliście wybory parlamentarne. Problemy, które będą już za wami, staną się tymi, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Nauką zdobytą przeze mnie w ciągu wielu lat jest to, że Unia Europejska ze swoim potencjałem ekonomicznym i profitami socjalnymi jest ogromną korzyścią dla nas wszystkich – powiedziała Hanna Broadbridge podczas przemówienia wygłoszonego do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Hanna Broadbridge jest członkiem Rady luterańskiego Kościoła  Danii i wraz z innymi europejskimi luteranami gości na obradach Synodu polskich luteran.
 
Wasz kraj, to świetny przykład, jak być nowym członkiem UE i jak wykorzystywać nowe możliwości. W Danii spoglądamy na Polskę z perspektywy Waszej historii i chylimy czoła przed tym, jak sobie z nią poradziliście. Jest dla nas podwójną radością, gdy patrzymy na was, jako na pełnoprawnych członków UE i wszystkich wariantów różnych europejskich organizacji politycznych, społecznych i teologicznych. W przeszłości wielokrotnie nas zaskakiwaliście, Kto wie, co pokaże przyszłość? - dodała Broadbridge. Warto zaznaczyć, że to właśnie Dania przejmie od Polski prezydencję w Radzie UE w styczniu przyszłego roku.
Oprócz Duńczyków w obradach Synodu biorą udział także przedstawiciele innych europejskich Kościołów luterańskich. Kierując pozdrowienia do Synodu ks. dr Martin Piętak z Śląskiego Kościoła Augsburskiego Wyznania (Republika Czeska), powiedział: Życzę, żeby Pan Jezus nie pozostał przed drzwiami sali obrad, ale przechadzał się wśród was. Niech będzie On obecny i dostrzegany w twarzach współsynodałów, czy w stosach paragrafów kościelnych. Niech On sam zawsze będzie podstawowym punktem odnośnym i celem waszych rozmów, planów, myśli, motywów i głosowań.
 
Pozdrowienie od Ewangelickiego Kościoła Pomorza z Niemiec przekazał nadradca kościelny ks. dr Christoph Ehricht, który wspomniał funkcjonujące od 12 lat porozumienie o współpracy między jego Kościołem a Diecezjami Wrocławską i Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wyraził też radość związaną z osiedlaniem się polskich rodzin po niemieckiej stronie Odry i zapewnił o dążeniach Kościoła Pomorza do zapewnienia tym rodzinom duszpasterskiej opieki zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.
 
Pozdrowienia przesłał także biskup Kościoła Czeskobraterskiego w Republice Czeskiej ks. Joel Ruml oraz ks. dr Rainer Stahl – sekretarz generalny dzieła pomocy dla diasporalnych Kościołów ewangelicko-luterańskich Martin Luther Bund (Niemcy).
 
Zagraniczni goście uczestniczą w obradach jesiennej sesji luterańskiego Synodu. Oprócz tego biorą udział w równoległym programie spotkań z przedstawicielami polskiego rządu, Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.