english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

II Dzień Holenderski 2011 - Kraków

W sobotę 11 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli parafii, utrzymujących partnerskie kontakty z parafiami w Holandii. Temat przewodni spotkania skupiał się wokół pojęcia samego partnerstwa. Wykład, który stanowił wstęp do dyskusji wygłosił ks. Johan Beks, obecny przewodniczący komisji ds. polskich w Holandii. Wykład był bardzo zbliżony do tego, który został wygłoszony na Dniu Polskim w Holandii. Dzień Polski w Holandii podobnie jak Dzień Holenderski w Polsce jest organizowany dla parafii partnerskich. Jego celem jest wymiana doświadczeń i stworzenie pola do dyskusji pomiędzy parafiami, utrzymującymi kontakty partnerskie.

 
 
Ks. Johan Beks w swoim wystąpieniu pogrupował i scharakteryzował występujące kontakty partnerskie. Omówił również modele partnerstwa, przeprowadzając krótką ich analizę pod kątem ich szans i słabości oraz słabych i mocnych stron. Ks. Beks zwracał uwagę na to, że najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy w parafii powstaje grupa robocza odpowiedzialna za partnerstwo. Podkreślił również, że najważniejszym elementem partnerstwa jest wzajemność, posiłkował się tutaj analizą listów św. Pawła do założonych przez niego zborów, dokonaną przez ks. Pieta van Veldhuizena. Ks. Veldhuizen podkreślił, że Ap. Paweł pisał do zborów dużo o modlitwie i wzajemnym wsparciu, czasem materialnym, na przykład pomoc dla wdów w Jerozolimie, ale przeważnie Paweł pisał o wsparciu duchowym.
 
 
Trzy ważne cechy kontaktów partnerskich wyróżnionych przez ks. Valdhuizena to:

1. Wzajemna znajomość, poprzez spotkania i rozmowy;

2. Wspólne świętowanie nabożeństwa poprzez śpiew, modlitwę

3. Działanie razem dla innych.

 
 
Na zakończenie, ks. Beks wymienił tzw. „Best practices” partnerstw, czyli działania, które zakończyły się sukcesem i które warto naśladować. Podane zostały tutaj przykłady partnerstwa parafii Kraków z parafią w Roden – partnerstwo oparte na prowadzeniu spotkań dyskusyjnych, a także partnerstwo parafii Świętochłowice z parafią w Burghum – partnerstwo oparte na wymianie młodzieży.
 
 
Ks. Beks podsumowując zauważył, że są chwile, kiedy wydaje nam się, że kontakty partnerskie nie są takie ważne i nie mają dużej wartości zarówno w życiu kościelnym, jak i społecznym. Dodał, że pamięta takie czasy, kiedy w Europie prawie nikt nie słyszał o kościołach ewangelickich w Polsce, a kontakty partnerskie między parafiami nie były możliwe, dlatego czasem dobrze jest wracać myślami do naszej wspólnej przeszłości i być wdzięcznym za wszystkie możliwości, które od Pana Boga otrzymujemy, że możemy cieszyć się przyjaźnią i partnerstwem Sióstr i Braci w Chrystusie.
 
 
Następnie, grupa Kraków – Roden przedstawiła prezentację o historii i rozwoju ich partnerstwa parafialnego. Podobnie zostało zaprezentowane partnerstwo parafii Świętochłowice. Ważnym punktem programu było przedstawienie przez p. Agnieszkę Godfrejów -Tarnogórską wyników ankiet, przeprowadzonych w parafiach partnerskich, zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Interesujące były też informacje przekazane przez przedstawicieli parafii partnerskich o tym, co dzieje się obecnie w ich partnerstwach.

W spotkaniu wzięło udział. 25 osób, w tym czterech gości z Holandii i przedstawiciele z Parafii: w Warszawie, Goleszowie, Krakowie, Bielska i Żychlina (Parafia Ewangelicko-Reformowana). Spotkanie zorganizowała komisja ds. kontaktów polsko-holenderskich przy wsparciu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.